Zhodnocovanie odpadov a ochrana životného prostredia prešli od 70. rokov dlhú cestu

jan 13, 2023 | Novinky

Akákoľvek výroba, nech už ide o obaly, vlákna alebo stroje, produkuje odpad. Spoločnosti by sa preto mali snažiť minimalizovať ich vplyv na životné prostredie. Keďže je ochrana životného prostredia v Chemosvite súčasťou environmentálnych pilierov udržateľnosti, mechanizmy na zhodnotenie a spracovanie odpadu sme začali rozvíjať už v roku 1976.

Zhodnocovanie surovín najskôr v problémoch 

Prvý pokus o zhodnocovanie druhotných surovín sa datuje do roku 1976, kedy sa začali spracovávať PE fólie na regranulačnej linke v cechu PE výrobkov. Do konca roka 1977 však situácia nebola priaznivá

Z vyše 5000 ton fóliového odpadu sa regranulovalo iba 400 ton a väčšina z neho sa odvážala do okrajovej časti mesta Svit, kde sa časť odpadu deponovala a väčšina voľne spaľovala

V roku 1979 sa vypracovala koncepcia rozvoja, tvorby a ochrany životného prostredia. Tá predpokladala rozšírenie regranulácie odpadov PE fólií, rezania BOPP fólií na vlnu, výrobu izolačných materiálov, vybudovanie spaľovne odpadov a vytvorenie podmienok sledovania a vyhodnocovania imisií v ovzduší mesta Svit. 

Rozšírením spracovania odpadových odpadových fólií na regranulát, vlnu a ďalšie výrobky na linkách sa dosiahlo zhodnocovanie takmer 4400 ton odpadov za rok.

Druhá šanca pre odpady

Spracovanie odpadov získava vlastnú divíziu 

V roku 1990 vzniklo nové oddelenie komplexného spracovania druhotných surovín, z ktorého o rok neskôr vznikla samostatná divízia. Do konca roka 1991 vedenie zadalo podnikovej strojárni výrobu dvoch aglomeračných liniek pre vlastný podnik. 

Na spracovanie vyrábaného aglomerátu boli inštalované vstrekolisy. Vďaka tomu sa začala výroba dutiniek, telekomunikačných dosák a ochranných čísel na fóliové valce. 

Ďalším projektom nového oddelenia bola pyrolýzna spaľovňa odpadov, ktorá spustila svoju prevádzku v roku 1992. Jej výkon 1200 t/rok znamenal odstránenie deponovania nespracovateľných odpadov na skládke.

Stroj na odstráňovanie potlače

Výroba recyklátov zaznamenáva rast 

V septembri 1997 vznikla spoločnosť Chemosvit Environchem, ktorá prispela k zlepšeniu životného prostredia. Zabezpečovala okrem iného recykláciu plastových odpadov z firiem skupiny Chemosvit aj externých spoločností, aglomeráciu či likvidáciu nespracovateľných odpadov pyrolýznym spaľovaním.

V roku 1998 bola výroba recyklátov v Environcheme na úrovni 1340 ton. Toto číslo narástlo do roku 2006 na 2000 ton a rástlo naďalej aj vďaka regranulačnej linke, ktorá bola uvedená do prevádzky v roku 2007. Umožnila zvýšiť kapacitu výroby recyklátov na báze PE, PP, PE/PA a PE/PP aj ich kvalitu. Za päť rokov na na tejto linke vyrobilo 8-tisíc ton recyklátov.

Stroj na odstráňovanie potlače

Inovácie majú svoje miesto v súčasnosti spracovania odpadov 

V súčasnosti sa spracovaním odpadov zaoberá divízia ENVIRO spoločnosti Tatrafan. V roku 2019 spracovala približne 5200 ton rôznych odpadov a z tohto množstva spracovala na svojich linkách približne 2860 ton plastových odpadov.

Neustále hľadá spôsoby, ako efektívne spracovávať hlavne plastový odpad. V roku 2021 pracovala na dvoch projektoch – odfarbovanie fólie a zariadenie pre termickú depolymerizáciu. Prvý z nich vyústil v roku 2022 do spustenia zariadenia na odstraňovanie potlače z fólie.

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovak Republic

tel: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 31 671 047
DIČ: 2020516861
IČ DPH: SK7020000273