Spoločnosť spod Tatier so slovenskou akcionárskou štruktúrou dokázala prosperovať počas celej svojej histórie: bola pokroková pri svojom založení, počas ďalších rokov sa rozrástla o nové výroby a dnes je modernou, proeurópsky orientovanou firmou. SVIT. Míňame tabuľu...

preèítajte si viac