Novinky

Industry 4.0 je trend, ktorý preniká aj do Chemosvit Strojchem

Industry 4.0 je trend, ktorý preniká aj do Chemosvit Strojchem

Nové recyklované vlákno zvýši udržateľnosť textílií

Nové recyklované vlákno zvýši udržateľnosť textílií

Členstvo v európskych organizáciách má svoj význam

Členstvo v európskych organizáciách má svoj význam

Monomateriálové flexibilné obaly prispievajú k cirkulárnej ekonomike

Monomateriálové flexibilné obaly prispievajú k cirkulárnej ekonomike

Japonsko-slovenské partnerstvo zlepšuje tlačové technológie

Japonsko-slovenské partnerstvo zlepšuje tlačové technológie

Toray a Chemosvit sa dohodli na spolupráci pri propagácii Ofsetovej tlače bez vody ako udržateľného riešenia pre budúcnosť flexibilných obalov

Toray a Chemosvit sa dohodli na spolupráci pri propagácii Ofsetovej tlače bez vody ako udržateľného riešenia pre budúcnosť flexibilných obalov

Knižnica vo Svite ponúkala takmer 30 000 kníh aj ďalšie zaujímavosti

Knižnica vo Svite ponúkala takmer 30 000 kníh aj ďalšie zaujímavosti

Inovatívny čin roka 2020 v znamení úspechu pre Chemosvit Fibrochem

Inovatívny čin roka 2020 v znamení úspechu pre Chemosvit Fibrochem

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovak Republic

tel: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 31 671 047
DIČ: 2020516861
IČ DPH: SK7020000273