Vedenie

Pár Slov od NÁŠHO PREDSEDU PREDSTAVENSTVA

Vážení obchodní partneri,

priestor okolo nás je dynamický, rýchlo sa mení a prináša mnohé príležitosti pre nové myšlienky a prácu. Dôvodom týchto zmien sme my sami, ľudia. Tvoríme a meníme tento svet, pripravujeme ciele a stratégie a hľadáme možnosti ich presadenia v praxi.

Skupina firiem CHEMOSVIT prináša s novými členmi predstavenstva firmy nové možnosti a riešenia pre našich partnerov, nové možnosti pre realizáciu nápadov a spoločných projektov. Za dôležitú oblasť, v súčasnom dynamicky sa vyvíjajúcom svete technológií, stále považujeme odbornú prípravu a motiváciu ľudí a ich ochotu prijímať nové výzvy. To považujeme za základný predpoklad pre zabezpečovanie stáleho rozvoja našich produktov, a tiež  hľadania vyváženosti medzi efektívnou produkciou a ochranou nášho spoločného životného priestoru. Chceme pokračovať v rozvoji dlhodobých a korektných vzťahov s našimi obchodnými partnermi, a zároveň byť spoľahlivým a inovatívnym partnerom, ktorý zavádza nové technológie v oblasti riadenia, logistiky, výroby a ochrany životného prostredia.

V aktívnej spolupráci s dodávateľsko-odberateľským reťazcom, odborníkmi z vedecko-výskumných ústavov a univerzitami hľadáme spoločné riešenie pre lepšie úžitkové vlastnosti našich produktov tak, aby sme zabezpečili plnú spokojnosť koncových zákazníkov. Nezabúdame ani na podporu našich zamestnancov, na ich pracovné podmienky a podporu aktivít v podtatranskom regióne.

Vážení obchodní partneri, dovoľte mi vyjadriť presvedčenie, že nové zmeny v predstavenstve firmy a výkonnom manažmente nadviažu na doterajšiu dobrú spoluprácu, a budú zároveň novým impulzom pre jej ďalší rozvoj. Impulzom, ktorý prispeje k naplneniu strategických cieľov tejto spolupráce, a zároveň podporí hodnotový rozmer spoločného podnikania v súlade s trendom trvalo udržateľného rozvoja.

Predseda predstavenstva
skupiny CHEMOSVIT

Predstavenstvo

Dozorná rada

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovak Republic

tel: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 31 671 047
DIČ: 2020516861
IČ DPH: SK7020000273