Udržateľnosť

PILIERE UDRŽATEĽNOSTI

Etické

 • Transparentný a legálny prístup podnikania
 • Stabilné a dlhodobé obchodné vzťahy
 • Partnerský dialóg zainteresovaných skupín

Environmentálne

 • Systém ochrany životného prostredia
 • Rozvoj v zmysle princípov cirkulárnej ekonomiky
 • Znižovanie vplyvu podnikania na prostredie

 

Z

Produktové

 • Zákaznícky orientovaná spoločnosť
 • Certifikované systémy riadenia kvality a bezpečnosti
 • Flexibilita a inovatívnosť produktov a služieb

Zamestnanecké

 • Priorita bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Nadštandardné pracovné a pracovnoprávne vzťahy
 • Investície do rozvoja znalostí a zručností

Sociálne

 • Podpora zamestnancov a ich rodín v aktivitách a rozvoji
 • Pomoc v núdzi prostredníctvom Nadácie Chemosvit
 • Podpora regionálnych komunitných projektov

NADÁCIA CHEMOSVIT

Nadácia Chemosvit je nezisková filantropická organizácia, ktorej poslaním je pomáhať a podporovať rozvoj najmä zraniteľných skupín spoločnosti v podtatranskom regióne.

Ciele Nadácie Chemosvit:

 • poskytovať individuálnu pomoc súčasným a bývalým zamestnancom skupiny CHEMOSVIT
 • podporovať zdravotnícke, sociálne a vzdelávacie organizácie najmä v podtatranskej oblasti
 • podporovať a rozvíjať šport a telovýchovu najmä v podtatranskom regióne
 • podporovať rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt najmä v podtatranskej oblasti

Oficiálna webová stránka: www.nadaciachemosvit.sk

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovak Republic

tel: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 31 671 047
DIČ: 2020516861
IČ DPH: SK7020000273