Vízia a ciele

Vízia

Tvoríme hodnotnejší a bezpečnejší svet, s cieľom zlepšiť život zákazníkov, partnerov a investorov, inovatívnym a udržateľným spôsobom.

Slogan

Spoľahlivý a inovatívny partner pre podnikanie

Strategické ciele 

 1. Budovať značku a identitu skupiny.
 2. Vytvárať prostredie dôveryhodnej a transparentnej platformy.
 3. Vytvárať infraštruktúru a prostredie inovácií a zlepšovania.
 4. Vytvárať motivačné prostredie, rozvíjať a vzdelávať ľudí.
 5. Zabezpečovať pracovné podmienky, bezpečnosť a zdravie.
 6. Znižovať environmentálnu záťaž a chrániť životné prostredie.
 7. Podporovať školstvo, kultúru, šport a aktivity komunít.

  NAPÍŠTE NÁM

  KONTAKT

  CHEMOSVIT, a.s.

  Štúrova 101
  059 21 Svit
  Slovak Republic

  tel: +421 52 715 1111-2
  fax: +421 52 715 2740

  e-mail: info@chemosvit.sk

  Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

  IČO: 31 671 047
  DIČ: 2020516861
  IČ DPH: SK7020000273