Vstupné školenie

PRIHLÁSENIE NA VSTUPNÉ ŠKOLENIE Z BOZP A OPP

Oddelenie bezpečnostnotechnickej služby a oddelenie ochrany pred požiarmi vykonávajú vstupné školenia z BOZP a OPP v pracovných dňoch, a to v:

  • pondelok o 7:15 hod.
  • stredu o 7:15 hod.

Predpokladaný čas trvania školenia pre externých dodávateľov: 45 min.

Pre prihlásenie na školenie otvorte a vyplňte nižšie uvedený formulár.

Upozornenie: podpísaný formulár je podmienkou účasti na školení.

V prípade otázok kontaktujte naše oddelenia:

Oddelenie BTS tel.č.: 052/715 2331, 2396, 2059

Oddelenie ochrany pred požiarmi tel.č.: 052/715 2923

E-mail: vstupne.skolenie@chemosvit.sk

KONTAKT

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovak Republic

tel: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 31 671 047
DIČ: 2020516861
IČ DPH: SK7020000273