Voľné pracovné pozície

Informácie pre uchádzačov:

Hľadáme odvážnych a cieľavedomých ľudí, ktorí chcú patriť k najlepším. Radi medzi sebou privítame tých, ktorí sa neboja prijať nové výzvy a cieľavedome kráčajú vpred.

Naši zamestnanci sú:

  • cenným aktívom nášho podnikania
  • udržiavateľmi tradície a kultúry podniku
  • nositeľmi vedomostí, zručností a znalostí
  • aktívnym zdrojom tvorivej činnosti a zlepšovania
  • zárukou kvality a vyspelosti produktov
  • partnerom budovania podnikových hodnôt

Naša spoločnosť:

  • je nositeľom ceny Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Zamestnávateľ ústretový k rodine – VIA BONA
  • vlastní ocenenie zdravotnej poisťovne Union „Zdravá firma roka“

AKTUÁLNE VOĽNÉ PRACOVNÉ POZÍCIE PODĽA FIRIEM

Spoločnosť CHEMOSVIT, a.s., SVIT spolupracuje s týmito inštitúciami a spoločnosťami, ktoré poskytujú pre zamestnancov spoločnosti benefity.

Ak sa aj Vy chcete stať našim partnerom alebo priniesť benefit pre našich zamestnancov, kontaktujte nás vyplnením nižšie uvedeného kontaktného formulára alebo prostredníctvom emailu: dunajska.d@chemosvit.sk

Formular nasi partneri

V súvislosti s voľnými pracovnými pozíciami kontaktujte, prosím, odbor ľudských zdrojov našej spoločnosti.

CHEMOSVIT, a. s.
Štúrova 101
059 21 SVIT

tel.: +421 52 715 2221
e-mail: hlavac.a@chemosvit.sk

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovak Republic

tel: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 31 671 047
DIČ: 2020516861
IČ DPH: SK7020000273