Sociálny program

STAROSTLIVOSŤ O ZAMESTNANCOV

Zdravotná starostlivosť je zamestnancom poskytovaná priamo v areáli podniku:

 • ambulancie všeobecných lekárov pre dospelých
 • špecializovaná ambulancia audiometrie
 • SCREENINGOVÉ vyšetrenie očí a zraku
 • bezplatné vstupné, periodické a výstupné lekárske prehliadky

REKONDIČNÉ POBYTY

 • spoločnosť v záujme predchádzať vzniku chorobám z povolania zabezpečuje rekondičné pobyty a rehabilitáciu vybranému okruhu zamestnancov

OSOBNÉ OCHRANNÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY A ODEVY

 • zamestnávateľ poskytuje prostriedky na ochranu zdravia a života pred nebezpečnými a škodlivými faktormi práce a pracovného prostredia
 • zamestnávateľ poskytuje pracovné odevy a obuv a zabezpečuje čistenie pracovných odevov

HYGIENA NA PRACOVISKU

 • zamestnávateľ poskytuje umývacie, čistiace a dezinfekčné prostriedky zamestnancom

STRAVOVANIE

 • možnosť stravovať sa v jedálňach v areáli spoločnosti, v Hoteli Spolcentrum alebo v Rezorte Lopušná dolina
 • rôzny výber jedál a polievok

PITNÝ REŽIM

 • zamestnávateľ zabezpečuje bezplatne pre zamestnancov pri zvýšenej záťaži teplom minerálnu vodu

FINANČNÉ BENEFITY

 • Odmeny pri pracovných a životných výročiach
 • Vekový automat
 • Dochádzkový bonus
 • Príspevok pri narodení dieťaťa zamestnancovi
 • Odmena darcom krvi
 • Príspevok na III. pilier DDS
 • Mzdové zvýhodnenie za prácu v trojzmennej a štvorzmennej prevádzke

SOCIÁLNA VÝPOMOC

 • Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi príspevok v prípade, že sa ocitol v mimoriadne ťažkej sociálnej situácii alebo v prípade úmrtia zamestnanca alebo jeho rodinného príslušníka.

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovak Republic

tel: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 31 671 047
DIČ: 2020516861
IČ DPH: SK7020000273