Akú úlohu zohráva ISCC PLUS pri obaloch z recyklovaných plastov?

jún 8, 2023 | Novinky

V dobe, keď je udržateľnosť viac než len fráza, si výrobcovia uvedomujú, aké dôležité je do svojej činnosti začleniť recyklované materiály. To platí aj o segmente obalov. Výzvou je však zabezpečiť, aby boli tieto postupy skutočne udržateľné a vysledovateľné. Certifikácia ISCC PLUS je odpoveďou na túto výzvu, pretože ponúka prísny a celosvetovo uznávaný štandard pre používanie recyklovaných plastov. 

V súčasnosti sa väčšina plastov stále vyrába z fosílnych surovín, avšak nastáva postupný prechod na obehové hospodárstvo. To potvrdzujú aj štatistiky. V EÚ sa v roku 2021 sa v nových produktoch použili recyklované plasty (recykláty) od koncového zákazníka, čo je nárast o približne 20 % v porovnaní s rokom 2020.

Čo je ISCC PLUS 

ISCC je skratka pre International Sustainability and Carbon Certification. Ide o certifikačný systém, ktorý umožňuje certifikovať okrem iného biologické odpady a zvyšky, obnoviteľné suroviny a fosílne materiály prispievajúce k obehovému hospodárstvu a biohospodárstvu.

Táto certifikácia sa vzťahuje aj na odvetvie plastov, obalov a chemikálií, kde zahŕňa napríklad aj obalové fólie, krabice, poháre a podobne. ISCC PLUS zabezpečuje vysledovateľnosť v celom dodávateľskom reťazci od miesta pôvodu po značku, pričom všetky subjekty musia byť certifikované podľa ISCC. K ďalším princípom patria napríklad tvrdenia verifikované nezávislou stranou či ochrana biodiverzity.

Druhá šanca pre odpady

Obaly z recyklovaných plastov 

Na to, aby mohli výrobcovia deklarovať podiel PCR (post-consumer recycled), čo je skratka pre recykláty od koncového zákazníka, musia mať certifikáciu ISCC PLUS. Tá deklaruje zavedenú metodiku sledovania použiteľnsoti recyklátov. 

V segmente balenia hygienických potrieb a ďalších non-food segmentoch, kde na nevyžaduje kontakt s potravinami, prebieha testovanie granulátu s obsahom PCR od 30 % až po náhrady s 80 %. Toto percento pritom závisí od produktu, náročnosti aplikácie aj dizajnu. 

Aj naša dcérska spoločnosť Chemosvit FolieISCC PLUS certifikáciu. Zároveň má aplikácie v segmente hygienických potrieb a pracuje na projekte, kde fólia s obsahom PCR slúži ako sekundárny obal na čokolády.

ISCC PLUS zohráva pri obaloch z recyklovaných plastov dôležitú úlohu, pretože zabezpečuje okrem iného transparentnosť dodávateľského reťazca a zároveň slúži ako záruka zodpovednej výroby.

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovak Republic

tel: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 31 671 047
DIČ: 2020516861
IČ DPH: SK7020000273