Naše dcérske spoločnosti vyrábajú fólie aj na Ukrajine

Naše dcérske spoločnosti vyrábajú fólie aj na Ukrajine

  V oblasti výroby fólií budú od tohto roka na Ukrajine pôsobiť tri spoločnosti: Terichem Tervakoski, Tatrafan Ukrajina a Tatrafan Plastchim-T.     Terichem Tervakoski vo Svite má dcérsku spoločnosť s rovnakým názvom, ktorá je zameraná na výrobu špeciálnych...
Udržateľnosť je prítomná v každom stupni výroby

Udržateľnosť je prítomná v každom stupni výroby

  Ochrana životného prostredia je súčasťou našej filozofie. Pretože keď chránime prírodu, chránime našu budúcnosť. Aj naša dcérska spoločnosť Chemosvit Folie si je toho vedomá. Neustále sa snaží zlepšovať výrobu obalov a myslieť pritom na to, aby bol každý krok v...
Digitalizácia nás posúva vpred

Digitalizácia nás posúva vpred

Trend digitalizácie neobchádza ani našu spoločnosť. Prináša viac transparentnosti do procesov, zlepšuje motiváciu a vedie k rastu vzdelanostnej úrovne. Komisia pre digitalizáciu ako poradný orgán generálneho riaditeľa stanovila ciele pre nadchádzajúce obdobie. Pomocou...
V Chemosvite nám na spracovaní odpadov záleží

V Chemosvite nám na spracovaní odpadov záleží

Odpady začínajú ľudstvo trápiť čoraz viac a riešenie tejto otázky je čoraz naliehavejšie. Sú vypracované rôzne programy odpadového hospodárstva a prijímané opatrenia na zníženie emisií, zabezpečenia triedenia odpadov, ich zhodnotenie alebo likvidáciu.  V Chemosvite...
Interpack 2021 musel byť zrušený, Drupa bude virtuálna

Interpack 2021 musel byť zrušený, Drupa bude virtuálna

Aktuálna situácia je kvôli pandémii koronavírusu stále vážna, čo má vplyv aj na mnohé medzinárodné veľtrhy, konferencie či výstavy. Jednou z nich je aj Interpack 2021, ktorý sa tento rok kvôli Covidu-19 musel zrušiť.  Vedenie Messe Düsseldorf sa po dohode so svojimi...