Workshop „Všetko o ESG so skupinou Chemosvit“

dec 14, 2023 | Novinky

Čo je to ESG (Environmental-Social-Governance = trvalá udržateľnosť)? Aký bude mať ESG vplyv na činnosť firmy? Ako urobiť prvý krok smerom k ESG? Aj na tieto otázky dostali odpoveď účastníci workshopu „Všetko o ESG so skupinou Chemosvit“, ktorý sa uskutočnil vo štvrtok 07.12.2023 pod záštitou podpredsedu predstavenstva Ing. Martina Ľacha a riaditeľa spoločnosti CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. Ing. Martina Ľuptáka, PhD. v hoteli Spolcentrum vo Svite. Usporiadatelia sa potešili veľkému záujmu a hojnej účasti zákazníkov, obchodných partnerov a kolegov zo spoločností skupiny CHEMOSVIT.

Workshop bol zameraný na vysvetlenie trendov a legislatívy súvisiacej s trvalou udržateľnosťou, otvorenie diskusie o otázkach súvisiacich s trvalo udržateľným podnikaním a vzájomné spoznanie ESG požiadaviek obchodných partnerov v dodávateľskom reťazci.

Súčasťou workshopu bolo päť prezentácií:

– predstavenie témy ESG, legislatívneho rámca, požiadaviek a povinností v oblasti udržateľného podnikania prezentoval Jan Kurka zo spoločnosti SUSTO – Sustainability Tools,

– sofistikovaný systém riadenia spotreby energií v skupine CHEMOSVIT odprezentoval Martin Pitoňák, špecialista technologického rozvoja z CHEMOSVIT, a.s.,

– prehľadom nových, udržateľných materiálových štruktúr a detailným predstavením spôsobov recyklácie plastov – mechanickej a chemickej účastníkov previedol Ladislav Nemeth, riaditeľ úseku výskumu, vývoja a IMS z CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o.,

– cesta udržateľnosti, ktorú nasleduje popredný svetový výrobca liniek na výrobu orientovaných polypropylénových fólií a ich pohľad na budúcnosť plastov vysvetlil Peter Kmeť, riaditeľ spoločnosti Brueckner Slovakia, s.r.o.,

– tému triedeného zberu, úlohy organizácie zodpovednosti výrobcov, formovania novej legislatívy v oblasti riadenia odpadov z obalov prezentoval Michal Sebíň, riaditeľ spoločnosti NATUR-PACK, a.s..

V nadväznosti na posledné dve prezentácie v závere workshopu prebehla odborná a hodnotná diskusia o budúcnosti separácie a recyklácie plastových obalov.

V skupine CHEMOSVIT nás v oblasti ESG čaká ešte množstvo práce, ale túto tému berieme úprimne a zodpovedne. Veríme, že komunikácia s obchodnými partnermi o tejto téme môže byť obojstranne prospešná a dokáže utužiť dobré obchodné vzťahy so zákazníkmi, dodávateľmi, aj ostatnými zainteresovanými stranami.

 

Druhá šanca pre odpady

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovak Republic

tel: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 31 671 047
DIČ: 2020516861
IČ DPH: SK7020000273