Recykláty a ich význam pre udržateľnosť

okt 14, 2021 | Novinky

Od roku 2006 do 2018 došlo v Európe k 92 % nárastu množstva plastových obalov, ktoré boli po použití spotrebiteľom určené na recykláciu. Zároveň rastie záujem o udržateľnosť medzi firmami aj koncovými zákazníkmi a hospodárstvo sa postupne mení z lineárneho na obehové. Úlohou nás výrobcov je neustále hľadať spôsoby, ako reagovať na tieto požiadavky, a tým prispievať k udržateľnosti. Jedným zo spôsobov je aj využívanie reycklátov pri výrobe obalov.

Recyklát je materiál, ktorý vzniká recykláciou plastov či ďalších druhov odpadov a následne slúži ako vstupná surovina pri výrobe ďalších výrobkov. Rozlišujeme pritom dva typy recyklátov:

Recyklát od koncového zákazníka

V anglickom kontexte sa označuje skratkou PCR (post-consumer recycled). Tento materiál je vyrobený z odpadu pochádzajúceho od spotrebiteľov, ako napríklad plastové fľaše od nápojov či iné typy obalov. Tie po splnení svojho účelu a správnej separácii končia na recyklačných linkách, kde prechádzajú triedením, čistením a tavením.

Výsledkom procesu je regranulát. Ten sa dá použiť na výrobu druhotných obalov, ktoré nemusia spĺňať požiadavky na styk s potravinami – fólie na palety, skupinové balenie nápojov a podobne.

Recyklát z priemyselnej činnosti

V tomto prípade ide o materiál, ktorý sa získava z odpadu vzniknutého pri výrobnom procese. Jeho anglická skratka je PIR (post-industrial recycled). Odpad vzniká pri zábehu stroja či orezoch materiálu počas výroby obalov.

Keďže tento odpad nikdy neopustí výrobu, je ľahšie ho zbierať a recyklovať než odpad od koncových zákazníkov. Aj odpad z výrobného procesu prechádza recykláciou a použije sa na výrobu druhotnej suroviny.

Naša dcérska spoločnosť Chemosvit Folie používa oba typy recyklátov, napríklad aj na výrobu obalového riešenia, ktoré slúži na skupinové balenie toaletného papiera.

Súťaže a prevencia ako súčasť práce

V rokoch 1977 a 1978 v závode nebol ani jeden požiar, a to aj vďaka dobrej preventívnej činnosti. Tú zabezpečovali hasiči aj formou medzipodnikovej súťaže požiarnych jednotiek, kde Chemosvit obsadzoval prvé priečky.

V roku 1980 vznikla preventívna skupina a požiarny útvar v rámci odborného školenia a výcviku príslušníkov robil aj námetové cvičenia. 

V júli 1984 sa vo Svite dokonca konali XIII. Majstrovstvá SSR v požiarnickom športe a následne aj majstrovstvá ČSSR, kde hasiči z našej spoločnosti obsadili 9. miesto.

Hasiči zo závodného hasičského zboru sa dodnes starajú o bezpečnosť ľudí a majetku. Vždy boli a sú tam, kde ich potrebujeme.

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovak Republic

tel: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 31 671 047
DIČ: 2020516861
IČ DPH: SK7020000273