Nové CNC obrábacie centrum je v súlade s Industry 4.0

máj 9, 2023 | Novinky

Industry 4.0 ponúka mnohé benefity. Prispieva k zvyšovaniu produktivity ľudí aj strojov, efektivity procesov a kvality výstupov. Aj preto spoločnosť Chemosvit Strojchem realizovala niekoľko investičných projektov, vrátane implementácie základných prvkov Industry 4.0. Strojový park sa rozrástol o CNC obrábacie centrum, ktoré už bolo spustené do prevádzky. 

Odhalený potenciál pre Industry 4.0 

Podnetom pre tento investičný projekt bol zvýšený dopyt po rozmerných obrobkoch. Analýza technológií na trhu umožňujúcich zavádzanie prvkov Industry 4.0 a analýza konkurenčného prostredia ukázala potenciál pre možnosť rozšírenia opracovávania obrobkov s rozmermi až do 20 metrov. 

Keďže sa spoločnosť v posledných rokoch začala orientovať na výrobu zváraných konštrukcií väčších rozmerov a ich opracovanie, dokáže súčasným aj novým zákazníkom ponúknuť komplexnú výrobu opracovaných zváraných konštrukcií vrátane povrchovej úpravy do minimálne 10 metrov.

Druhá šanca pre odpady

CNC obrábacie centrum zvyšuje úroveň automatizácie

Obrábacie CNC centrum od českého výrobcu Strojírna Tyc je určené pre opracovanie obrobkov z piatich strán s rozmermi až 11 x 4 x 1,5 m. Možnosti opracovania rozširuje frézovacia hlava s kontinuálnym indexovaním. Vďaka nej je možné vysokorýchlostné opracovanie aj tvarovo zložitých plôch. Konštrukcia stroja s pevným stolom navyše umožňuje obrábanie dielcov s dĺžkou až do 20 metrov

Dôležitou súčasťou stroja je aj zber údajov o technologickom procese, čo prispieva k zvýšeniu úrovne automatizácie strojárskych činností. Tá sa postupne prejaví na zlepšení priebežných časov výroby a úrovne merania kľúčových ukazovateľov, čím sa zrýchlia procesy a zvýši kvalita výstupov.

Stroj na odstráňovanie potlače

Slávnostné spustenie stroja do prevádzky

Investícia realizovaná vďaka EÚ 

Automatizované portálové obrábacie centrum si vyžadovalo nemalé finančné prostriedky nielen na samotný nákup, ale aj úpravu infraštruktúry a priestorov v mieste jeho umiestnenia. Aby mohol byť projekt takéhoto rozsahu realizovaný, bola na jeho financovanie spracovaná žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ

Realizácia projektu začala v novembri 2021 a vyústila do uvedenia technologického zariadenia do prevádzky vo februári 2023 za prítomnosti zástupcov spoločnosti Strojírna Tyc a Chemosvit Strojchem.

Industry 4.0 zásadne mení spôsob, akým spoločnosti vyrábajú, zlepšujú a distribuujú svoje produkty. Ak chceme aj naďalej prinášať zákazníkom riešenia, ktoré zodpovedajú ich potrebám, je dôležité, aby sme tieto zmeny prijímali. Napríklad aj v podobe investície do strojového vybavenia.

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovak Republic

tel: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 31 671 047
DIČ: 2020516861
IČ DPH: SK7020000273