Jedným z kľúčov k udržateľnosti je cirkulárna ekonomika, ktorá nás vedie k lepšiemu využívaniu zdrojov. Ak sa produkty pokazia, nehodíme ich do koša. Snažíme sa ich opraviť. Ak sa nedajú opraviť, tak ich zrecyklujeme. A takto by to malo opakovať stále dookola. 

V minulosti boli ako zdroje chápané suroviny, ktoré ťažíme v prírode. Dnes sa už pod pojmom zdroj chápe aj odpad. Častokrát zabúdame na to, že hoci niečo vyhodíme, stojí nás to peniaze. Platíme za vývoz odpadov na skládky aj energetické zhodnocovanie (spaľovanie pri výrobe cementu). Tieto poplatky sa budú v budúcnosti výrazne zvyšovať. Ak však tento odpad správne vytrieditme a opakovane ho spracujeme, znížime aj náklady na vstupnú surovinu. No čo je dôležitejšie – šetríme životné prostredie.

Samozrejme, na spracovanie odpadu je nevyhnutné mať nové technológie, ktoré ho dokážu pretvoriť do kvalitnej vstupnej suroviny. Niektoré technológie sú efektívne viac, niektoré menej. Je to o hľadaní riešenia a chcení robiť veci lepšie. Preto TATRAFAN ENVIRO, divízia spoločnosti TATRAFAN, hľadá spôsob, ako efektívne spracovávať hlavne plastový odpad. Aktuálne pracuje na dvoch projektoch:

  1. ODFARBOVANIE FÓLIE

Snažíme sa nájsť vhodné zariadenie na odfarbovanie fólie, ktoré nahradí zastarané aglomeračné linky a pomôže vyriešiť nedostatočné odplynenie na regranulačných linkách.

Po odfarbení by sa na regranulačných linkách vyrobil z fólie transparentný alebo mierne zafarbený regranulát. Takýmto spôsobom by sme chceli spracovávať aj fólie z kašírovania, to znamená nielen jedno-, ale aj dvoj- a trojvrstvové fólie s vnútornou potlačou. Odfarbovanie jednovrstvových fólií by nemal byť veľký problém, avšak odfarbovanie a odstraňovanie lepidiel z kašírovanej fólie ostáva otázne.

  1. ZARIADENIE PRE TERMICKÚ DEPOLYMERIZÁCIU

Pri tomto procese dochádza k štiepeniu väzieb uhlíka a vodíka pôsobením tepla v kombinácii s mechanickým namáhaním. Zariadenie dokáže pretvoriť plastový odpad (PE, PP) a získať z neho energetický potenciál fosílnych surovín. Znamená to, že získame plyn, benzín a naftu. Kvalita benzínu a nafty síce nedosahuje kvalitu palív kupovaných na čerpacích staniciach, ale aj o tieto produkty je záujem. 

Časť zariadenia na termickú depolymerizáciu by sa mala vyrábať v spoločnosti Chemosvit Strojchem, s.r.o., a celé zariadenie by sa tu malo aj kompletizovať. Predávať ho bude spoločnosť Eurex Oil, s ktorou celý tento projekt realizujeme.