Aký má pre nás význam cirkulárna ekonomika?

apr 23, 2021 | Novinky

Určite ste aj vy zaregistrovali tento pojem či jeho synonymum obehové hospodárstvo. Objavuje sa často v súvislosti s ekológiou a patrí tiež medzi piliere udržateľnosti pre skupinu Chemosvit. Veríme, že je to cesta k trvalo udržateľnému rozvoju nielen ekonomiky štátov, ale aj výrobných firem.

 

Cirkulárna ekonomika a jej prínosy

V súčasnosti prevláda lineárna ekonomika, kde sa zo surovín vytvoria produkty a tie sa po použití vyhodia. Do popredia sa však dostáva cirkulárna ekonomika. Predstavuje model, ktorého podstatou je recyklovanie a opätovné využitie materiálov a produktov. Vďaka tomu sa dokáže výrazne minimalizovať množstvo vytvoreného odpadu. 

 

Jej ďalšími výhodami sú nepochybne eliminácia používania neobnoviteľných zdrojov, znižovanie náporu na životné prostredie, zvyšovanie konkurencieschopnosti či podpora inovácií.

 

Trend smerujúci k cirkulárnej ekonomike je prítomný aj na úrovni EÚ. Európska komisia prijala minulý rok Akčný plán pre obehové hospodárstvo, ktorým stanovuje viaceré ciele. Tie zahŕňajú okrem iného aj znižovanie odpadu, snahu o to, aby boli udržateľné produkty štandardom v EÚ, či zameranie sa na odvetvia, ktoré využívajú väčšinu zdrojov a majú vysoký potenciál cirkulácie.

 

Ide napríklad o sektor výroby elektroniky a IKT, batérií a vozidiel, stavebníctva, ale aj obalov a plastov. Keďže aj my sami vyrábame obaly, vidíme príležitosť na zmenu. A už aj podnikáme kroky na jej uskutočnenie.

 

Cirkulárna ekonomika a Chemosvit

Je naším cieľom prinášať obaly, ktoré sa dajú recyklovať. Niektoré z našich riešení sú dokonca biologicky odbúrateľné. Zároveň sa snažíme používať PCR regranulát tam, kde je to možné – pri výrobe sekundárnych obalov, ktoré neprichádzajú do styku s potravinami. Príkladom toho je obal na skupinové balenie toaletného papiera.

Znižujeme aj hrúbku obalov, vďaka čomu spotrebujeme pri ich výrobe menej plastov a dokážeme tak zredukovať uhlíkovú stopu. Pre zákazníka to prináša možnosť zabaliť viac výrobkov za nižšie náklady. 

 

Myslíme aj na odpady, ktoré spracúvame priamo v areáli spoločnosti. Máme linky, na ktorých mechanicky recyklujeme plastový odpad. Z recyklátov následne vyrábame technické výrobky, ako sú PP dosky. Tie putujú do firiem, ktoré z nich vyrábajú rôzne nádrže, septiky, vodomerné šachty a pod. Odpadom tak dávame druhú šancu.

 

Vieme, že je oveľa viac spôsobov, ako dokážeme podporiť prechod na cirkulárnu ekonomiku. A práve to nás motivuje k tomu, aby sme hľadali zelenšie riešenia. Pretože ekologický prístup by mal byť prioritou každej spoločnosti. A každého jedného z nás.

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovak Republic

tel: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 31 671 047
DIČ: 2020516861
IČ DPH: SK7020000273