Členstvo v európskych organizáciách má svoj význam

máj 9, 2022 | Novinky

Deň Európy je pripomienkou tzv. Schumanovej deklarácie z 9. mája 1950, ktorá sa stala základom Európskej únie. Aj vďaka jednote a spolupráci medzi členskými krajinami vzniklo mnoho organizácií, ktoré združujú a reprezentujú spoločnosti aj celé priemyselné odvetvia. Naša dcérska spoločnosť Chemosvit Folie patrí k členom viacerých z nich.

CEFLEX

Názov je skratka pre „Circular Economy for Flexible Packaging“. Ide o iniciatívu viac ako 180 európskych spoločností, združení a organizácií, ktorá sa venuje otázke cirkulárnej ekonomiky v oblasti flexibilných obalov. 

Zastúpené sú pritom všetky zložky výrobného reťazca od výrobcov surovín až po spoločnosti pôsobiace v oblasti nakladania s odpadmi. Cieľom tejto iniciatívy je zvýšiť zber, triedenie a recykláciu flexibilných obalov a zabezpečiť, aby boli všetky flexibilné obaly do roku 2025 obehové.

Udržateľnosť je pre Chemosvit Folie jednou z priorít. Preto podporuje 5 krokov k vytvoreniu cirkulárnej ekonomiky pre segment flexibilných obalov, vrátane zberu obalov na triedenie a recykláciu či prechodu na mono materiálové obaly.

European Rotogravure Association (ERA)

ERA je medzinárodná organizácia zameraná na podporu používateľov hĺbkotlače, ktorej poslaním je propagovať hĺbkotlač medzi používateľmi aj zákazníkmi. Okrem iného reprezentuje odvetvie pri politických a legislatívnych záležitostiach, ktoré sa týkajú hĺbkotlače, a podieľa sa na práci medzinárodných normalizačných výborov.

CZECH AND SLOVAK PACKAGING ASSOCIATION SYBA

Táto asociácia združuje výrobcov a dodávateľov z oblasti obalov v Česku a na Slovensku. Do jej činností patrí napríklad presadzovanie záujmov svojich členov na úrovni legislatívy či podieľanie sa na tvorbe technických noriem

Organizuje tiež súťaž s názvom OBAL ROKU, v ktorej spoločnosť Chemosvit Folie viackrát získala ocenenie za svoje obalové riešenia. Príkladom je úspech z roku 2021, kedy za svoje udržateľné obaly získala tri ocenenia. Pôsobenie tejto asociácie je prepojené na organizáciu World Packaging Organisation s medzinárodnou pôsobnosťou.

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovak Republic

tel: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 31 671 047
DIČ: 2020516861
IČ DPH: SK7020000273