Monomateriálové flexibilné obaly prispievajú k cirkulárnej ekonomike

apr 12, 2022 | Novinky

Odvetvie obalov spotrebúva v EÚ až 40,5 % zo 49,1 miliónov ton primárnych plastov, v dôsledku čoho ide o odvetvie s najväčším dopytom po tejto surovine. Prechod na monomateriálové štruktúry je jedna z možností, ako môže segment flexibilných obalov podporiť opätovné využívanie zdrojov, a tak prispieť k cirkularite.

Obaly musia spĺňať prísne kritériá

Flexibilné obaly sú typ obalu, ktorý sa skladá z jednej alebo viacerých vrstiev – fólií. V prípade kompozitných obalov ide o kombináciu fólií z rôznych materiálov, ako je polyester, hliník, polyetylén a podobne. Tento typ obalu je síce vysokobariérový, avšak nedá sa recyklovať kvôli obsahu nerecyklovateľných vrstiev. 

Monomateriálové obaly sú vyrobené len z jedného materiálu, napríklad na báze polyetylénu (PE) alebo polypropylénu (PP). Vďaka tomu sa dajú recyklovať. Výzvou pri ich výrobe je ale zachovanie vlastností, aké majú tradičné kompozitné obaly. 

To znamená, že obal musí mať bariérové vlastnosti, aby sa produkt dostal ku koncovému zákazníkovi bez narušenia jeho kvality a bezpečnosti. Splnené musia byť tiež kritériá, ako sú prechod kyslíka a vodných pár, ochrana pred svetlom a ďalšie. Zároveň musí byť ľahko spracovateľný na baliacich automatoch.

Zelené výhody monomateriálových flexibilných obalov

Hlavný benefit pre B2B zákazníka pri prechode na monoštruktúry spočíva v tom, že svojím obalovým riešením prispieva k udržateľnosti a cirkulárnej ekonomike. Jeho finálny produkt je totiž zabalený v plne recyklovateľnom obale. 

Po recyklácii sa z obalov stáva granulát, ktorý sa dá opätovne použiť na vyfukovanie nových fólií v súčasnosti hlavne pre nepotravinársky segment. Vyrábajú sa z nich aj ďalšie produkty, ako sú napríklad nádrže či šachty.

Aj takto môžu vyzerať konkrétne riešenia 

Naša dcérska spoločnosť Chemosvit Folie pravidelne vyvíja monomateriálové flexibilné obaly, ktoré spĺňajú kritériá udržateľnosti. 

Jedným z nich je aj obalové riešenie pre obaľovacie zmesi. Pôvodný obal sa nedal recyklovať, pretože bol vyrobený lamináciou polypropylénu, polyetylénu a polyesteru. My sme vyrobili obal iba na báze polypropylénu, vďaka čomu ide o recyklovateľné obalové riešenie.

Ďalším príkladom je kompozitný obal na báze PET/PET met/PE, ktorý sa tradične používa v rôznych potravinárskych segmentoch. Náš tím nahradil jednotlivé vrstvy tak, že vznikol recyklovateľný laminát na báze PP. Toto riešenie vie plne nahradiť klasickú štruktúru pri zachovaní fyzikálno-mechanických vlastností.

Aj váš produkt môže mať obal, ktorý podporuje cirkulárnu ekonomiku. Náš tím pre vás navrhne a vyrobí obalové riešenie tak, aby zodpovedalo potrebám produktu aj životného prostredia.

Kontaktovať

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovak Republic

tel: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 31 671 047
DIČ: 2020516861
IČ DPH: SK7020000273