Udržateľný obal spod Tatier získal ocenenie WorldStar 2022

jan 28, 2022 | Novinky

Po úspechu v súťaži Obal roku 2021, kedy si kolegyne z našej dcérskej spoločnosti prevzali tri ocenenia, prišla ďalšia potešujúca správa. Udržateľný obal na hygienické potreby s druhotnou funkciou získal prestížny titul WorldStar 2022. 

Viac ako 50 rokov udeľovania cien

WorldStar je súťaž v oblasti obalov, ktorá sa koná pravidelne od roku 1970. Organizuje ju World Packaging Organisation, ktorej cieľom je vďaka tejto súťaži zvýšiť povedomie o dôležitosti obalov a oceniť inovácie a úsilie jednotlivcov aj firiem prinášať inovatívne riešenia. 

Posudzovací proces prebieha v dvoch kolách. Porota pozostáva z 36 odborníkov z celého sveta, ktorí zastupujú členské štáty World Packaging Organisation. V tomto ročníku bolo prihlásených 440 obalových inovácií v rôznych kategóriách. Víťazi získajú okrem celosvetového uznania napríklad aj povolenie používať logo na svojich propagačných materiáloch.

Multifunkčnosť a udržateľnosť zaujali

Naša dcérska spoločnosť Chemosvit Folie získala ocenenie v kategórii „Obalové materiály a komponenty“. Multifunkčné PE vrece je trvalo udržateľné obalové riešenie. 

Kolegovia zvolili pri výrobe čistú PE štruktúru, aby zabezpečili plnú recyklovateľnosť. Fólia obsahuje PCR (post-consumer) a PIR (post-industrial) mechanický recyklát, čím sa šetria materiálové zdroje.

Znížením hrúbky balenia o 5 – 10 μm dokázali ušetriť spotrebu materiálu pri výrobe tohto obalu. Po použití obsahu balenia môže obal poslúžiť ako plastové vrece na odpad

Následne sa spolu s ostatným plastovým odpadom dostane na recyklačnú linku a dá sa opäť použiť ako PCR regranulát na výrobu novej fólie. Vďaka tomu je obalové riešenie v súlade s princípmi cirkulárnej ekonomiky a prispieva k ochrane životného prostredia.

Slávnostné odovzdávanie cien WorldStar bude v rámci veľtrhu IPACK-IMA v máji 2022 v Miláne. Na galavečeri nebude chýbať ani zastúpenie spoločnosti Chemosvit Folie.

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovak Republic

tel: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 31 671 047
DIČ: 2020516861
IČ DPH: SK7020000273