Udržateľné flexibilné obaly: ktoré materiály používať a ktorým sa vyhnúť

aug 10, 2022 | Novinky

Udržateľnosť sa stala cieľom, o ktorý sa usilujú mnohé odvetvia. Obalový priemysel nie je výnimkou. Pokiaľ ide o flexibilné obaly, výrobcovia majú viacero možností, ako prispieť k udržateľnosti. Je to napríklad zníženie množstva odpadu pri zábehu, znižovanie počtu vrstiev, elektronická ofsetová tlač bez rozpúšťadiel a fotoiniciátorov. Výber materiálu je základným prvkom tejto skladačky. Otázka preto znie: Aké materiály by sa mali používať v udržateľných flexibilných obaloch a ktorým sa, naopak, vyhnúť?

Recyklovateľnosť ako predpoklad udržateľnosti

Výber materiálu zohráva kľúčovú úlohu pri určovaní recyklovateľnosti (a udržateľnosti) obalov, pretože recyklované materiály, tzv. recykláty, sa môžu opäť použiť pri výrobe obalov.  

Na konci životného cyklu by sa obaly mali triediť do recyklačného toku na základe prevládajúceho materiálu použitého v štruktúre. V súčasnosti sa uprednostňujú monomateriálové obaly, pri ktorých je dôvod zrejmý – ľahšie sa recyklujú.

Na druhej strane, obaly z viacerých materiálov majú odlišný materiál na vnútornej vrstvy než na vonkajšej vrstve, čo zahŕňa riziko zaradenia do nekompatibilnej frakcie. To môže viesť k narušeniu procesu recyklácie. Príkladom je PET v štruktúre PE, PP alebo zmiešaného polyolefínu.

Recyklovateľnosť ako predpoklad udržateľnosti

Konštrukcie na báze plastov

Cieľom sú monomateriálové štruktúry obsahujúce jeden typ materiálu, napríklad PE (LDPE, LLDPE, HDPE), PP alebo PET. Ich význam restie, pretože sa zvyšuje množstvo zozbieraných flexibilných obalov určených na recykláciu a vyvíja sa viac aplikácií pre konečný trh.

Naša dcérska spoločnosť Chemosvit Folie neustále vyvíja monomateriálové obalové riešenia. Príkladom je viacúčelové vrecko s čistou PE štruktúrou, ktoré obsahuje PCR (post-consumer) a PIR (post-industrial) mechanický recyklát. Toto riešenie získalo aj ocenenie WorldStar 2022.

Konštrukcia na báze plastov

Polyolefíny 

Štruktúry na báze polyolefínov sú kombináciou PE (polyetylénu) a PP (polypropylénu). Takéto štruktúry sú čiastočne prijímané na recykláciu. 

PVC

V Európe v súčasnosti neexistuje žiadna recyklačná infraštruktúra pre obaly z PVC (polyvinylchloridu). Hlavnými možnosťami likvidácie tohto materiálu je preto spaľovanie alebo skládkovanie. Pri použití v obaloch kontaminuje aj iné druhy plastov, ktoré by sa inak mohli recyklovať. Z tohto dôvodu by sa PVC nemal používať v štruktúrach flexibilných obalov.

PET 

PET je nekompatibilný s procesom mechanickej recyklácie PE, PP alebo zmiešaných polyolefínov. Preto by mal byť na vonkajšom povrchu PE, PP alebo zmiešaného PO laminátu, aby sa dal identifikovať a odstrániť z procesu mechanickej recyklácie.

PET je nekompatibilný s procesom mechanickej recyklácie

Štruktúry na báze papiera

Papier je vo všeobecnosti recyklovateľný s papierovou frakciou a ďalšími formátmi papiera. Mal by byť dominantným materiálom z hľadiska hmotnosti v štruktúre, aby ho bolo možné identifikovať ako papier v procese triedenia.

Príkladom riešenia na báze papiera je obal na ryžové burizóny obalené v karameli od našej dcérskej spoločnosti Chemosvit Folie. Toto riešenie získalo ocenenie Obal roka, pretože je nielen plne recyklovateľné, ale aj biologicky rozložiteľné a rozpustné vo vode.

Konštrukcie obsahujúce hliník

Flexibilné obaly s obsahom hliníkovej fólie možno vďaka jej vysokým konzervačným vlastnostiam nájsť v rôznych segmentoch – segmente mliečnych výrobkov, suchých potravín, farmaceutických výrobkov, krmív pre zvieratá a ďalších. Hlavným problémom však je, že konštrukcie obsahujúce hliník sa v súčasnej infraštruktúre odpadového hospodárstva takmer nerecyklujú

Káva je produkt, ktorý si vyžaduje vynikajúce bariérové vlastnosti, aby si zachoval svoju kvalitu a arómu. Naši kolegovia zo spoločnosti Chemosvit Folie nahradili nerecyklovateľný laminát PET/hliník/PE plne recyklovateľnou štruktúrou na báze PP

Výrobcovia flexibilných obalov by sa mali vo všeobecnosti zamerať na monomateriálové štruktúry a vyhýbať sa tým, ktoré obsahujú PVC a hliník, pretože tieto materiály sa v súčasnej recyklačnej infraštruktúre dajú recyklovať len ťažko.

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovak Republic

tel: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 31 671 047
DIČ: 2020516861
IČ DPH: SK7020000273