Toto sú 3 aktuálne trendy vo výrobe obalov

nov 26, 2021 | Novinky

Obalový priemysel zaznamenával v posledných rokoch stabilný rast a postupne prechádza transformáciou. Požiadavky zákazníkov, rastúca kúpna sila či intenzívnejšie využívanie technológií majú vplyv na jeho rozvoj. Súčasné trendy sa týkajú dvoch hlavných oblastí: udržateľnosti a automatizácie.

1. Opätovné využitie odpadov a materiálov

V oblasti európskej legislatívy môžeme pozorovať intenzívny vývoj v súvislosti s odpadmi a taktiež smerovanie k obehovému hospodárstvu, ktoré podporuje opätovné využívanie surovín.

Preto prichádzajú obalové riešenia, ktoré obsahujú regranulát vyrobený z odpadu od koncového zákazníka (PCR) či z výrobného procesu (PIR). Vďaka tomu sa šetria fosílne zdroje a znižuje množstvo odpadu na skládkach. Príkladom výsledného produktu s použitím takéhoto materiálu môže byť aj skupinové balenie toaletného papiera od našej dcérskej spoločnosti Chemosvit Folie.

Nejde však len o plastový odpad. Aj výroba tlačových foriem pre hĺbkotlač umožňuje opätovné zhodnotenie surovín (meď), pričom aj základné kovové jadro má životnosť v rozsahu až desiatok rokov.

Veľkou výzvou a príležitosťou je hľadanie riešení pre spätné získavanie riedidiel z procesu hĺbkotlače a ich ekologické zneškodňovanie.Testujú sa aj iné princípy sušenia, než je obvyklé sušenie vzduchom a teplom.

2. Recyklovateľné a biologicky rozložiteľné materiály

S rastúcim záujmom konečných spotrebiteľov o udržateľnosť a recykláciu rastie aj tlak na výrobcov, aby prinášali riešenia spĺňajúce tieto parametre. Tí postupne upúšťajú od viacvrstvových obalov a snažia sa vyrábať obaly len z jedného druhu materiálu, čo znamená ľahšie recyklovanie.

Do popredia sa dostávajú tiež alternatívne materiály, ktoré majú vlastnosti porovnateľné s bežnými plastmi. Nepochybne k tomu prispieva aj zákaz používania jednorazových plastov, pre ktoré existuje náhrada.

3. Automatizácia výroby

Súčasná pandémia urýchlila zavádzanie automatizácie na všetkých úrovniach výroby obalov od prípravy tlačových foriem až po paletizáciu.

V oblasti prípravy foriem hĺbkotlače je automatizácia štandardom. Využíva napríklad aplikáciu plne automatických výrobných liniek či identifikáciu valcov za pomoci RFID čipov. Výrazným skrátením potrebných časov výmeny zákaziek sa dá zároveň dosiahnuť zníženie energetickej spotreby procesu.

Využívanie robotických ramien pomáha eliminovať chyby pracovníkov a zároveň zabezpečuje bezpečnú manipuláciu s citlivými výrobkami.

Automatizácia výrobných liniek súvisí do veľkej miery s nedostatkom pracovnej sily či snahou o urýchlenie procesu. Výrobcovia strojov predstavili v tomto roku riešenia, ktoré zabezpečia výmenu zákaziek v rozsahu niekoľkých minút.

Je tu predpoklad, že trend udržateľnosti a automatizácie bude pretrvávať aj v nadchádzajúcom roku. Chystáte sa udržateľnosť pretaviť do obalov pre svoje produkty? Napíšte nám, naši kolegovia z dcérskej spoločnosti Chemosvit Folie vám s tým radi pomôžu.

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovak Republic

tel: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 31 671 047
DIČ: 2020516861
IČ DPH: SK7020000273