Nová fólia prispeje k zelenšej budúcnosti

jún 27, 2021 | Novinky

Predstavte si, aké by to bolo, keby sa nám v lesoch nekopil plastový odpad. Keby plasty nekončili v oceánoch. Keby sme nemuseli riešiť problém mikroplastov. Spolu so spoločnosťou Panara a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave sa snažíme pretaviť túto víziu do skutočnosti.

Vyvinuli sme flexibilnú obalovú fóliu, ktorá je schopná dosiahnuť mechanické, fyzikálne a technické vlastnosti porovnateľné s bežnými plastmi. Táto fólia je vyrobená z polymérov z obnoviteľných zdrojov. Ide o biologický materiál, ktorý spĺňa tie najprísnejšie ekologické kritériá. 

Materiál je biologicky odbúrateľný nielen v podmienkach priemyselného, ale aj domáceho kompostovania a v pôde. Pri rozklade nevznikajú mikroplasty ani toxické produkty, ktoré by prispievali ku globálnemu otepľovaniu. To je významný prínos z hľadiska ochrany životného prostredia. Tento materiál je biokompatibilný, čo vytvára potenciál pre medicínske aplikácie.

K jeho kľúčovým prínosom patria možnosť flexotlače, vysoká flexibilita aj stálosť tvaru pri zvýšených teplotách. Neobsahuje ani žiadne syntetické polyméry vyrobené z ropy. 

Na začiatku cyklu tohto materiálu stoja obnoviteľné zdroje, z ktorých sa vytvorí granulát. Ten sa použije na výrobu obalu. Obal sa po skončení životnosti skompostuje, čím sa opäť dostane do prírody. Avšak bez toho, aby ju zaťažoval.

Fólia nájde svoje uplatnenie pri výrobe vriec na odpad aj obalov na čerstvú zeleninu či odevy. Bude možné ju využiť tiež v technických aplikáciách a na zakrývanie pôdy v poľnohospodárstve. 

Veríme, že aj týmto krokom dokážeme spoločne a malými krokmi zvyšovať podiel bioplastov a zároveň znižovať negatívne vplyvy na našu planétu. A veríme, že jedného dňa bude naša vízia naozaj skutočnosťou.

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovak Republic

tel: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 31 671 047
DIČ: 2020516861
IČ DPH: SK7020000273