Odhalili sme pozadie názvu mesta a závodu

jan 21, 2022 | Novinky

Postavenie továrne a mestečka bolo od roku 1934 veľkým prínosom hlavne z ekonomického hľadiska. Chudobný región pod Tatrami odvtedy zaznamenával rozvoj aj zvýšenie zamestnanosti a životnej úrovne obyvateľov. A výrobky zo Svitu pod týmto názvom začali šíriť dobrú povesť široko-ďaleko. Ako samotný závod, tak aj jeho názov má za sebou zaujímavú minulosť.

Označenie osady Svit sa prvýkrát objavilo už v roku 1937, kedy sa tak označovala osada v rámci obce Veľká. Samostatná obec Svit vznikla v roku 1946. O niečo skôr – v roku 1936 – sa tak nazývala aj nová továreň.

Rúno oviec alebo skratka?

Existujú dve teórie o pôvode názvu Svit. Tá prvá hovorí, že bol odvodený od ostrihaného rúna ovce. To sa v stočenom stave označovalo ako „svit“. Nové umelé vlákno malo nahradiť ovčiu vlnu, preto bol tento názov prijatý na pomenovanie fabriky aj osady. 

Druhá verzia, ktorá sa považuje za menej pravdepodobnú, hovorí o tom, že Svit je skratka názvu „Slovenská viskózová továreň“. Továreň na viskózové vlákna na Slovensku už totiž existovala od roku 1919 v Senici.

Niekoľko zmien pred súčasnou podobou 

V roku 1936 vznikla účastinná spoločnosť s názvom „Svit, úč. spol“. Tento názov sa niekoľkokrát menil. Po vojne sa závod premenoval na „Baťa, národný podnik Svit“. V roku 1949 to zas bolo meno „Závody 29. augusta, národný podnik vo Svite“, kedy sa zároveň zmenil aj materský podnik. Už to nebol podnik v Zlíne, ale v Baťovanoch (Partizánskom).

Neskôr v tom istom roku sa podnik stal samostatným závodom, čo bolo opäť sprevádzané zmenou názvu. Po novom to bol „Tatrasvit, národný podnik vo Svite”. V roku 1951 sa firma Tatrasvit rozdelila na tri samostatné podniky, kedy vznikol aj súčasný názov:

  1. Chemosvit, n. p. – chemická a strojárska výroba
  2. Tatrasvit, n. p. – textilná výroba
  3. Výskumný ústav umelých vlákien – neskôr premenovaný na Výskumný ústav chemických vlákien (VÚCHV)

Toto rozdelenie znamenalo novú etapu firmy, ktorá sa vyznačovala rozvojom. Dochádzalo k likvidácii malých výrobní, modernizácii a zavádzaniu nových výrob.

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovak Republic

tel: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 31 671 047
DIČ: 2020516861
IČ DPH: SK7020000273