Oslavujeme 70 rokov partnerstva v oblasti výskumu

aug 27, 2021 | Novinky

Výskumný ústav chemických vlákien tento rok oslávil 70. výročie svojho vzniku. Venuje sa výskumu koncentrátov aditív, pigmentov, modifikátorov, chemických vlákien a vývoju strojno-technologických zariadení. Spája oblasť výskumu a vývoja s priemyselnou praxou a od svojich počiatkov je pre nás cenným partnerom. 

Od viskózového hodvábu k cirkulárnej ekonomike

Ústav vznikol v roku 1951, keďže v bývalom Československu dovtedy chýbala vlastná základňa pre výskum, vývoj a výrobu chemických vlákien. Svoju činnosť začínal v provizórnych laboratóriách s 26 pracovníkmi, ktorí sa vyčlenili z podniku Chemosvit. 

O štyri roky neskôr už 136 pracovníkov v nových priestoroch vykonávalo experimentálne práce v rámci prípravy viskózového hodvábu. Ten sa musel pre potreby gumárenského priemyslu dovážať zo zahraničia. Výsledkom bolo úspešné zavedenie výroby týchto vlákien v Československu.

Počas ďalšieho obdobia sa venoval výskumu a realizácii výroby v oblasti celulózových a polyamidových vlákien aj polyesterov. Veľkú pozornosť venoval tiež technológii prípravy a vývoju strojného zariadenia pre výrobu polypropylénových vlákien. Svojou činnosťou významne prispel k rozvoju priemyslu chemických vlákien.

Od 90. rokov sa ústav venuje aj skúšaniu a posudzovaniu zhody textilných vlákien, priadzí, nití a textilných výrobkov. V súčasnosti k jeho činnostiam pribudli aj riešenia pre napĺňanie cieľov cirkulárnej ekonomiky a automatizácie procesov v rámci Industry 4.0. V oblasti skúšobníctva a certifikácie ide napríklad o testovanie materiálov v boji s pandémiou Covid-19.

Partner pri vývoji a výrobe vlákien

Kooperácia s Chemosvitom prebiehala od založenia ústavu, a to v oblasti syntetických vlákien. V roku 1963 bolo jej výsledkom zavedenie priemyselnej výroby strižových vlákien. O takmer desať rokov neskôr sa v Chemosvite zaviedla aj výroba polyamidového káblika

Za hlavný výsledok spolupráce môžeme považovať úspešný spoločný vývoj a realizáciu kompaktných liniek pre výrobu polypropylénového hodvábu farbeného v hmote. V období po revolúcii sa zas modernizovala produkcia tohto typu vlákna v dnešnej spoločnosti Chemosvit Fibrochem.

Výskumný ústav chemických vlákien spolupracuje s každou dcérskou spoločnosťou skupiny Chemosvit a Finchem aj v súčasnosti.

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovak Republic

tel: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 31 671 047
DIČ: 2020516861
IČ DPH: SK7020000273