Spoločnosť známa ako „Baťova fabrika“

sep 15, 2020 | Novinky

Chemosvit je spoločnosť, ktorá sa pýši naozaj bohatou históriou. O to, ako vyzerá dnes, sa do veľkej miery postaral jej zakladateľ Jan Antonín Baťa.

Ten vo Svite v roku 1934 založil výrobný závod, ktorý začal vyrábať viskózový hodváb. Začal v ňom zamestnávať ľudí, ktorých si sám vychovával. Záležalo mu na tom, aby svoju prácu robili s radosťou a mohli sa neustále vzdelávať. Takmer všetky budovy, ktoré dal postaviť, stoja v areáli fabriky dodnes a aktívne sa využívajú. Technologické postupy a prepracované systémy, ktoré používal, boli skvelým odrazovým mostíkom a niektoré sa pri výrobe obalov používajú dodnes

Kto vlastne bol Jan Antonín Baťa?

Jan Antonín Baťa sa narodil v Uherskom Hradišti v roku 1898. V roku 1934 sa rozhodol pod Tatrami vybudovať nový závod na výrobu umelého vlákna, čo prinieslo do tejto oblasti možnosť zárobku a rozvoja. 

Baťa zvýšil zamestnanosť v Československu o takmer 15-tisíc ľudí a vo svojich továrňach vo svete až na 80-tisíc. Pri nedostatku dopytu po výrobkoch nikdy neprepúšťal pracovníkov, ale hľadal náhradné riešenia.  

V závodoch budoval výskumné kapacity, študijné ústavy a vlastné Baťove školy práce. Pred vojnou, v roku 1939, odišiel do exilu a usadil sa v Brazílii, kde takisto zakladal nové mestá.  

Počas vojny v rokoch 1939 – 1945 J. A. Baťa tajne prispieval na český odboj, činnosť československej exilovej vlády vo Veľkej Británii, aj na prípravu a materiálne zabezpečenie SNP. Odmietal sa však oficiálne pripojiť k odboju, aby chránil zamestnancov svojich firiem v bývalom Československu aj v ostatných štátoch Európy, kde mal svoje podniky. 

Po vojne bol J. A. Baťa zaradený na čiernu listinu za spoluprácu kolaborantov s nacistami. Národný súd v Prahe ho v procese v roku 1947 v neprítomnosti odsúdil na 15 rokov väzenia a konfiškoval mu majetok bez náhrady. V obnovenom procese dňa 25. júna 2007 v Prahe bol rozsudok z roku 1947 zrušený a v máji 2013 ho zrušil aj slovenský súd. 

Jan Antonín Baťa žil v brazílskom meste Batatuba, ktoré sám založil. Zomrel 23. 8. 1965 v Sao Paule. 

Aj v súčasnej dobe sa skupina Chemosvit snaží udržať si Baťovu podnikavosť a chuť vždy prinášať niečo nové a zároveň si vážiť zamestnancov. 

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovak Republic

tel: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 31 671 047
DIČ: 2020516861
IČ DPH: SK7020000273