Kritériá RecyClass pomáhajú zlepšovať recyklovateľnosť obalov

nov 24, 2022 | Novinky

V roku 2020 dosiahla v štátoch EÚ a Nórsku, Švajčiarsku a Spojenom kráľovstve celková miera recyklácie plastových obalov po použití spotrebiteľom 46 %. V porovnaní s rokom 2018 išlo o nárast 9,5 %. Avšak o tom, či bude obal recyklovateľný, alebo skončí na skládke, sa rozhoduje už pri jeho návrhu. Užitočnou pomôckou sú v tomto smere kritériá RecyClass.

Prečo je recyklovateľnosť obalov dôležitá 

Aj v odvetví výroby obalov je cieľom prechod na obehové hospodárstvo a do roku 2030 dosiahnuť, aby boli všetky plastové obaly recyklovateľné

Navrhovanie obalov je prvým krokom k dosiahnutiu týchto cieľov. Čím je vyššia kompatibilita jednotlivých konštrukčných prvkov (napríklad etikiet či uzáverov) s recykláciou, tým ľahšie sa dá obal ako celok zbierať, triediť a recyklovať. Zároveň je vďaka tomu možné vyrobiť kvalitnejšiu surovinu, ktorá sa používa pri výrobe nových produktov.

Pri navrhovaní riešení by preto mali výrobcovia obalov voliť také plasty, ktoré majú v EÚ recyklačné toky. Dôležité je tiež maximalizovať podiel hlavného polyméru, keďže procesy recyklácie sa líšia od typu polyméru. Uprednostňovanie monomateriálových obalov zas uľahčuje tak triedenie, ako aj samotnú recykláciu. Výrobcovia by mali tiež znižovať počet farieb a zmenšovať veľkosť potlačenej plochy, pretože v rámci recyklácie bežne nie je možné odstrániť potlač z obalov, ale sú na to potrebné špeciálne zariadenia.

Druhá šanca pre odpady

Takto vyzerá recyklovateľnosť obalov podľa RecyClass 

RecyClass je nezisková medzisektorová iniciatíva, ktorá okrem iného pripravila usmernenia s názvom Design for Recycling Guidelines. Tie ukazujú, do akej miery sú jednotlivé typy obalov vhodné na recykláciu

Obaly sú klasifikované systémom farieb semafora a tried od A (plná kompatibilita) po F (žiadna kompatibilita s recykláciou). Triedy A, B a C sú považované za recyklovateľné.

Stroj na odstráňovanie potlače

zdroj: RecyClass

Pre lepšiu predstavu tohto konceptu sa pozrite na to, ako vyzerajú kritériá recyklovateľnosti pre flexibilné fólie z prírodného PE

Zelený stĺpec zahŕňa prvky, ktoré zaručujú najlepšiu recyklovateľnosť obalu a kvalitu recyklátu z neho. V žltom stĺpci sú uvedené vlastnosti obalu, ktoré boli testované alebo o ktorých je známe, že mierne ovplyvňujú proces recyklácie a/alebo kvalitu recyklátu. Vlastnosti v červenom stĺpci výrazne ovplyvňujú proces recyklácie a/alebo kvalitu recyklátu, a preto je potrebné sa im pri navrhovaní obalov vyhnúť.

Aj naša dcérska spoločnosť Chemosvit Folie sa pri navrhovaní recyklovateľných obalov pre svojich zákazníkov riadi princípmi RecyClass, aby prispela k prechodu na obehové hospodárstvo.

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovak Republic

tel: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 31 671 047
DIČ: 2020516861
IČ DPH: SK7020000273