Veľtrh Fachpack 2021 z pohľadu našich kolegov: dôraz sa kladie na ekológiu

okt 6, 2021 | Novinky

Po tom, ako sa v dôsledku pandémie mnohé veľtrhy zrušili či presunuli do online priestoru, bolo príjemným zážitkom opäť navštíviť jeden z nich osobne. Veľtrh Fachpack sa konal koncom septembra v nemeckom Norimbergu, kde viac ako 780 vystavovateľov z 33 krajín prezentovalo svoje produkty. Nechýbali tam ani naši kolegovia z Chemosvit Folie.

Fachpack je ústredným európskym veľtrhom pre obalový priemysel. Hlavnými témami tohto ročníka boli udržateľnosť, cirkulárna ekonomika, recyklovateľnosť a biodegradovateľné materiály.

Zástupcovia z oddelenia R&D, obchodu a výroby sa veľtrhu zúčastnili ako návštevníci a odniesli si odtiaľ inšpiráciu a námety, ako posunúť spoločnosť Chemosvit Folie vpred. Na to, aby sme dokázali držať krok s požiadavkami hlavných spotrebiteľov našich produktov je dôležité reagovať na trendy, ktoré udávajú smerovanie nášho priemyslu.

 

Digitalizácia neobchádza ani obaly

V oblasti výroby flexibilných obalov bola zdôrazňovaná automatizácia výroby a logistiky, rovnako ako aj využitie robotov a dátová podpora všetkých procesov. Digitálne technológie sú v súčasnosti dôležitým faktorom, ktorý podnecuje zmenu v obalovom priemysle.

Pre nás výrobcov je to príležitosť, ako zefektívniť výrobné procesy a zároveň prispieť k udržateľnosti. Digitalizácia procesov totiž vedie k zníženiu množstva papiera, ktorý je potrebný na tlač dokumentov.

Dominujú udržateľné obalové riešenia
Jednoznačné smerovanie vývoja tzv. monoštruktúr bolo zrejmé z prezentácie väčšiny produktov. Trendom sú lamináty na báze PP a PE. Výrobcovia sa snažia vyvíjať materiály s vysokými bariérovými schopnosťami bez použitia hliníka či nutnosti kombinácie rôznych druhov polymérov.

Vystavovatelia, ktorí sa špecializujú na PE, dnes ponúkajú širokú škálu možností PE vhodného do takýchto štruktúr. Či už jednosmerne, alebo biaxiálne orientovaných, viaceré s nánosom bariérových materiálov.

Rastie tiež využívanie recyklovaných materiálov. Konkrétne ide o recyklovaný plastový odpad, ktorý slúži ako vstupná surovina pri výrobe nových obalov. To vedie k zníženiu objemu primárnych surovín, a tým aj k zníženiu emisií oxidu uhličitého.

Návšteva veľtrhu Fachpack nám umožnila sledovať aktuálne trendy v obaloch a obalových technológiách. Ponúkla nám pohľad na vývoj a zaujímavosti na trhu u konkurencie, dodávateľov aj potenciálnych zákazníkov. Bola tiež skvelou príležitosťou, ako sa stretnúť osobne s našimi súčasnými či potenciálnymi dodávateľmi.

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovak Republic

tel: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 31 671 047
DIČ: 2020516861
IČ DPH: SK7020000273