Digitalizácia nás posúva vpred

jan 28, 2021 | Novinky

Trend digitalizácie neobchádza ani našu spoločnosť. Prináša viac transparentnosti do procesov, zlepšuje motiváciu a vedie k rastu vzdelanostnej úrovne. Komisia pre digitalizáciu ako poradný orgán generálneho riaditeľa stanovila ciele pre nadchádzajúce obdobie.

Pomocou digitalizácie sa majú presnejšie určiť a zlepšiť riadenie práce, predpisovanie a kontrola dodržiavania technologických postupov, kvalitatívne parametre a procesy preventívnej údržby. Cieľom je tiež dosiahnuť úspory energií, keďže EÚ prijala opatrenia, ktoré smerujú k povinnosti členských krajín postupne znižovať uhlíkovú stopu a dosiahnuť uhlíkovú neutralitu.

 

Komisia rozhodla o príprave výberu nového ERP systému do roku 2023 a vytvorení novej organizačnej funkcie. Dôležité bude štandardizované a komplexné riešenie na budúcej jednotnej platforme, rovnako ako interné a skupinové využitie zdrojov a kapacít.

 

Aby sme mohli zlepšovať procesy, potrebujeme získavať údaje o ich priebehu. Práve na tento účel bola špecifikovaná platforma D2000, v ktorej je možné komplexne zbierať údaje z výrobných, energetických a iných zariadení.

 

Pre zlepšené poskytovanie komplexných informácií a analytickú prácu bolo špecifikované prostredie programu Qlik Sense, ktoré je plne integrované s centrálnymi databázovými prostrediami ERP jednotlivých spoločností. 

 

Prvé skupiny pracovníkov z ICT aj dcérskych spoločností už prešli zaškolením pre procesy tvorby dizajnu aplikácií a architektúry nového systému. Očakávaným prínosom jednotnej platformy je spolupráca a možnosť realizácie potrebných prác aj z interných zdrojov firiem skupiny. Pôjde napríklad o spoluprácu spoločnosti Chemosvit Strojchem pri požiadavke na inštalácie HW a komunikačných prostriedkov či ICT pre aplikačné služby.

 

Tieto ciele sú pre nás záväzkom, aby sme aj naďalej zlepšovali procesy vo všetkých firmách skupiny a držali krok so všetkými výzvami, ktoré trh a moderná doba prináša.

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovak Republic

tel: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 31 671 047
DIČ: 2020516861
IČ DPH: SK7020000273