Nové recyklované vlákno zvýši udržateľnosť textílií

máj 24, 2022 | Novinky

V roku 2018 sa v EÚ vyprodukovalo približne 2,2 milióna ton textilného odpadu. Približne 50 % sa recykluje, z čoho sa len 1 % použije na výrobu nového oblečenia. Práve k tomu prispeje nové vlákno Prolen® Recycle od našej dcérskej spoločnosti.

Využitie odpadu z výroby aj od spotrebiteľa

Prolen® Recycle je polypropylénové vlákno, ktoré je vyrobené z recyklovaného polypropylénového odpadu. Ten pochádza z dvoch primárnych zdrojov:

  1. spotrebiteľský odpad (post-consumer) – zahŕňa napríklad odevy, čalúnenie vozidiel, domáce potreby
  2. priemyselný odpad (pre-consumer) – vzniká ako vedľajší produkt pri výrobe priadze, tkanín a vlákien, no patrí sem aj textilný odpad z iných priemyselných odvetví

Produkty z tohto vlákna sa budú dať opätovne recyklovať s cieľom vytvoriť uzatvorený proces a prispieť tak k obehovému hospodárstvu. Vývoj vlákna trval rok, proces však pokračuje a naši kolegovia vyvíjajú ďalšie produkty pre rôzne aplikácie.

Proces výroby prispieva k udržateľnosti 

Výrobný proces je obdobný ako pri ostatných polypropylénových vláknach z portfólia Chemosvit Fibrochem. Nepoužívajú sa pri ňom žiadne pesticídy ani toxické farbivá a vlákno je farbené v hmote, vďaka čomu odpadové vody neznečisťujú životné prostredie. Pri výrobe sa spotrebuje len malé množstvo vody. Proces si vyžaduje len nižšie teploty, čo umožňuje znížiť spotrebu energie až o 45 %.

Rozdiel spočíva v surovine, ktorou je recyklovaný polypropylén. Zo spotrebiteľského alebo priemyselného odpadu sa vyrobí polypropylénová drť, ktorá je surovinou na výrobu vlákien.

Recyklácia textílií a jej benefity 

Výroba vlákien z recyklovaných textílií má hneď niekoľko prínosov z pohľadu udržateľnosti a ochrany životného prostredia

  • Znižuje požiadavky na priestor na skládkach. Produkty zo syntetických vlákien sa nerozkladajú a prírodné vlákna môžu uvoľňovať skleníkové plyny.
  • Pomáha znižovať spotrebu energie a vody pri výrobe vlákien
  • Zamedzuje znečisteniu životného prostredia
  • Znižuje dopyt po farbivách
  • Pomáha znižovať energie pri spaľovaní, a tým aj spotrebu fosílnych palív

Sme radi, že vývojom tohoto vlákna podporujeme princípy 3 R – reduce, reuse, recycle (redukovanie, opätovné používanie a recykláciu), a tým robíme krok k zelenšej budúcnosti.

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovak Republic

tel: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 31 671 047
DIČ: 2020516861
IČ DPH: SK7020000273