Nadácia Chemosvit pomáha už takmer 20 rokov

jún 27, 2022 | Novinky

V roku 2003 stáli pri zrode Nadácie Chemosvit dcérske firmy. Doposiaľ prerozdelila finančné prostriedky vo výške 485 648 €, ktoré pomohli nielen zamestnancom, ale aj rôznym zariadeniam a organizáciám v podtatranskom regióne. Za svoje doterajšie pôsobenie schválila viac ako 1200 žiadostí. No činnosť nadácie nie je o číslach, ale je hlavne o ľuďoch. 

Spolu pomáhajú dcérske firmy, zamestnanci aj verejnosť 

Práve zakladatelia, firmy skupiny Chemosvit a Finchem, za 19 rokov existencie nepretržite podporujú nadáciu a sú zároveň jej najväčšími donormi. Ďalšími dôležitými prispievateľmi sú naši zamestnanci, ktorí napríklad v rámci Vianočnej zbierky ochotne prispejú svojou priemernou hodinovou mzdou.

Hlavným finančným zdrojom nadácie sú 2 % dane z príjmov jednotlivých spoločností, zamestnancov aj fyzických a právnických osôb, ktoré sa rozhodnú podporiť ju. Finančné prostriedky získavame tiež zo štartovného na športových podujatiach, ako je Memoriál Dušana Budzáka či Energochem Cup, ktorý organizuje spoločnosť Chemosvit Energochem.

V týchto oblastiach sa Nadácia Chemosvit angažuje 

V sociálnej oblasti sa nadácia zameriava na opatrovateľské zariadenia, kde prispieva na nákup zdravotníckych pomôcok, hygienických potrieb či špeciálneho nábytku. Finančné prostriedky putujú aj na úpravy interiérov.

V športe podporuje hlavne deti a mládež. Pre oblasť školstva smerujú prostriedky hlavne na zriadenie či vybavenie učební, zriadenie alebo rekonštrukciu športových areálov a detských ihrísk. Súčasťou je aj podpora talentovaných žiakov a študentov.

Dôležitá je aj podpora v oblasti zdravotníctva, kde sú prostriedky určené najmä na zakúpenie prístrojov a diagnostických zariadení. Podobne ako pri opatrovateľských zariadeniach sa nadácia podieľa aj na financovaní úprav interiérov pre pacientov.

Príspevky do kultúrnej činnosti smerujú pre regionálne umelecké súbory a záujmové organizácie, aby sa podporili rozvoj kreativity detí a ich zmysluplné trávenie voľného času. Nadácia tiež podporuje obnovu kultúrnych pamiatok.

Jednotlivcom nadácia pomáha v ťažkých životných situáciách, ako sú choroby, prírodné katastrofy a iné mimoriadne udalosti. Ide napríklad o zamestnancov skupiny Chemosvit, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi či prežili haváriu s doživotnými následkami.

V súvislosti s pomocou ukrajinským občanom sa nadácia podieľa na spoločnom projekte skupiny firiem Chemosvit a Finchem pod názvom „Ruka solidarity“.

Za každou žiadosťou je príbeh 

Každý príbeh je svojím spôsobom jedinečný a sme vďační za spätnú väzbu od obdarovaných. Vždy nás potešia poďakovania od detí, ktorým sme pomohli napredovať vo vývoji cez príspevok na liečbu alebo rehabilitácie. Milé sú tiež slová od pedagógov, ktorým sme prispeli na skvalitnenie vyučovacieho procesu. 

Dostávame poďakovania od športovcov, športových klubov, občianskych združení aj seniorov, ktorí si vďaka príspevku skrášlili dni výletom. Avšak sú tu aj smutnejšie prípady, kedy príde poďakovanie od príbuzných za pomoc napriek tomu, že liečba nezabrala a, žiaľ, žiadatelia zomreli.

Nadácia Chemosvit by nemohla pomáhať bez stálych donorov a prispievateľov, preto im za ich finančné dary a podporu im patrí veľké poďakovanie.

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovak Republic

tel: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 31 671 047
DIČ: 2020516861
IČ DPH: SK7020000273