Spojili sme sa, aby sme pomohli ľuďom z Ukrajiny

apr 26, 2022 | Novinky

Ani nám nie je ľahostajné to, čo sa deje na Ukrajine. Nikto z nás si nedokáže predstaviť, aké je ťažké opustiť svoj domov a odísť do neznáma len s jednou jedinou taškou. Preto je dôležité, aby sme sa spájali ako jednotlivci a komunity s rovnakým cieľom – ukázať, že dobro stále existuje. Aj tu u nás vo Svite vznikla iniciatíva, ktorá pomáha ľuďom utekajúcim pred vojnou.

Zapájajú sa firmy, občianske združenia aj jednotlivci

V spolupráci s OZ Rozpuk, Slovenským Červeným krížom a OZ Familiaris sme vytvorili projekt pod názvom „Ruka solidarity“, aby sme podporili materiálnu a potravinovú zbierku pre ľudí z Ukrajiny

V priestoroch spoločnosti sme poskytli priestor na vytvorenie humanitárnej miestnosti, kam môže ktokoľvek doniesť oblečenie, potraviny či hračky. Všetky dary po odovzdaní triedia dobrovoľníci a pripravujú ich na odovzdanie ľuďom z Ukrajiny. 

Službu v tejto miestnosti vykonávajú dobrovoľníci zo Slovenského Červeného kríža, z OZ Rozpuk, OZ Familiaris aj našich dcérskych spoločností. Zapájajú sa aj skauti zo Svitu a ľudia z verejnosti. Okrem humanitárnej pomoci poskytujú tiež základné poradenstvo v oblasti sociálnych služieb a ubytovania. 

Ľudia z Ukrajiny tu nájdu aj PC zostavu s pripojením na internet, ktorú môžu využívať na spojenie sa s rodinou, získavanie potrebných informácií alebo vytlačenie dokumentov potrebných pre pobyt na Slovensku.

Pomoc aj za hranicami mesta 

Projekt „Ruka solidarity“ zabezpečuje tiež rozvoz oblečenia a potravín ubytovaným rodinám na Slovensku, do záchytných centier a skladu na dlhodobú pomoc vojnovým utečencom. Materiálna pomoc smeruje aj na Ukrajinu. 

Potravinovú a humanitárnu pomoc pre ľudí z Ukrajiny, ktorí našli útočisko v meste Svit a okolitých obciach, poskytuje „Ruka solidarity“ počas pracovných dní od 11:00 – 15:00 v priestoroch skupiny Chemosvit na Štúrovej ulici 101. 

Ukazujeme, že spolu dokážeme viac 

Poďakovanie patrí vedeniu aj zamestnancom skupiny Chemosvit za úžasnú podporu, ktorú bez váhania preukázali v pravý čas. Ďalej je to OZ Rozpuk, ktoré od začiatku veľmi aktívne pomáha s realizáciou projektu. 

 Ďakujeme aj skautom zo Svitu, OZ Familiaris, Slovenskému Červenému krížu a všetkým dobrovoľníkom, ktorí denne ukazujú veľkú dávku solidarity. Veľké poďakovanie, samozrejme, patrí všetkým darcom potravín, oblečenia a hračiek za ich neustálu pomoc.

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovak Republic

tel: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 31 671 047
DIČ: 2020516861
IČ DPH: SK7020000273