Japonsko-slovenské partnerstvo zlepšuje tlačové technológie

mar 24, 2022 | Novinky

V uplynulom roku sa začala spolupráca medzi Chemosvit Folie a TORAY Inc., ktorej cieľom je vylepšiť technológiu ofsetovej EB (electron beam) tlače. Výrobca ofsetového stroja COMEXI potreboval výpomoc, a tak nás požiadal o realizáciu testov pre spoločnosť TORAY. Po prvých testoch a následných diskusiách sme sa zhodli na tom, že je tento projekt zaujímavý pre obe strany.

Prečo práve ofsetová tlač 

Hoci ešte táto technológia nie je pri flexibilných obaloch tak rozšírená ako flexotlač a hĺbkotlač, prináša viaceré výhody. Pri menších zákazkách a špeciálnych sériách ponúka vyššiu flexibilitu a úsporu nákladov na materiáli a spracovaní zákazky. 

Prínosom je aj ekologický aspekt. EB ofsetové farby bez použitia vody neobsahujú rozpúšťadlá, čo znamená prakticky nulové emisie. 

Ofsetové platne sú naviac vyrobené z hliníka, ktorý je na rozdiel od materiálu vo flexotlačových platniach plne recyklovateľný. Vo výsledku je ofsetová tlač oveľa šetrnejšia z pohľadu spotreby energie a jej uhlíková stopa je nižšia v porovnaní s inými tlačovými technológiami.

Ako prebieha spolupráca 

Cieľom projektu je doladenie technológie ofsetovej tlače bez použitia vody, na ktorú sa firma TORAY špecializuje. Ofsetové platne pre tlač bez použitia vody sú špecifické a potrebujú špeciálny vývojový automat. Ten je zapožičaný a využívaný pri výrobe týchto platní počas testov. 

Spoločnosť nám okrem platní dodáva aj špeciálne farby. Ich receptúru ladia špecialisti priamo z centrály v Tokiu, ktorí sú prítomní aj pri testoch u nás vo Svite.

Výsledky tlačových testov sú priebežne analyzované a konzultované. 

Technici z Japonska intenzívne komunikujú s našimi technikmi a operátormi. Tí im poskytujú dôležité informácie o tom, aké vlastnosti by mali upraviť na zaistenie čo najlepších výsledkov. Vďaka nasadeniu našich kolegov je organizácia testov veľmi dobrá a japonská strana veľmi oceňuje túto spoluprácu. 

Budeme pokračovať nielen v ďalšom testovaní a ladení technológie, ale zároveň sa pripravujeme na spoločnú marketingovú prezentáciu o výhodách ofsetovej EB tlače, ktorá spĺňa najvyššie požiadavky na technológiu šetrnú k životnému prostrediu.

Veríme, že po doladení všetkých parametrov môže byť táto alternatíva prínosom pre budúci rozvoj EB ofsetovej tlače v spoločnosti Chemosvit Folie.

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovak Republic

tel: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 31 671 047
DIČ: 2020516861
IČ DPH: SK7020000273