Naše ekologickejšie tlačové technológie

máj 7, 2021 | Novinky

Biologicky rozložiteľné či papierové obaly, znižovaie hrúbky alebo eliminácia PET zo štruktúry – to je len niekoľko príkladov ekologickejšieho prístupu k obalovým riešeniam. No trend udržateľnosti sa netýka len materiálov, z ktorých sú obaly vyrobené. Preniká aj medzi technológie, ktoré sa používajú. Jednou z nich je ofsetová tlač s EB systémom vytvrdzovania.

Na vytvrdzovanie farieb sa využíva elektrónový lúč (EB = electronic beam). Pri tomto procese narážajú na tekutú tlačiarenskú farbu elektróny, ktoré pri prenikaní cez tekutú vrstvu spustia proces polymerizácie. Výsledkom je, že farba na potlačovanom povrchu okamžite stuhne.

 

Hoci je technológia ofsetovej tlače stará, spojenie so špeciálnymi farbami, systémom vytvrdzovania a centrálnym bubnom prináša so sebou množstvo nových prvkov i možností. 

Aké sú výhody EB systému?

Vytvrdzovanie farieb elektrónovým lúčom má významné prínosy, pričom viaceré z nich prispievajú k ekologickejšej výrobe obalov. K hlavným výhodám patria:

 

1. Žiadne fotoiniciátory

  1.  Pri fotoiniciátoroch, ktoré využíva UV systém vytvrdzovania, hrozí ich migrácia do potravín. To predstavuje bezpečnostné riziko. Pri EB systéme je však úroveň zosieťovania omnoho vyššia a vďaka tomu môžeme potlačiť obaly, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami.

    

  2. Žiadne rozpúšťadlá

   1. Tlačiarenské farby, ktoré sa v procese používajú, sú bez rozpúšťadiel. To znamená menšiu záťaž pre životné prostredie.

     

   3. Energetická efektívnosť

    1. Farby sa nemusia riediť, následne nie je potrebné odsávanie riedidiel či vody, nevyžaduje sa ani pôsobenie tepla na potlačený materiál. Celý proces tak výrazne znižuje spotrebu energie.

      

    2. 4. Rýchlosť prípravy

    Čas potrebný na prípravu platní je výrazne kratší ako u hĺbkotlačových valcov i flexotlačových štočkov. To zároveň znižuje náklady, vďaka čomu je tento typ tlače ekonomicky výhodný aj pri malých objemoch.

     
    5. Menej plastov

    EB systém v budúcnosti prispeje k zníženiu množstva plastov v obaloch. Smerovaním k monoštruktúram už nebude nutné používať lepidlo a 2 fólie, ale použije sa len 1 fólia s vysoko odolnými farbami.

     

    Aj samotná prax nám potvrdzuje, že vytvrdzovanie farieb elektrónovým lúčom je rýchle, čisté a šetrnejšie k životnému prostrediu. O týchto výhodách sa presviedča aj stále viac a viac z našich zákazníkov.

    NAPÍŠTE NÁM

    KONTAKT

    CHEMOSVIT, a.s.

    Štúrova 101
    059 21 Svit
    Slovak Republic

    tel: +421 52 715 1111-2
    fax: +421 52 715 2740

    e-mail: info@chemosvit.sk

    Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

    IČO: 31 671 047
    DIČ: 2020516861
    IČ DPH: SK7020000273