interpack 2023 prinesie inovácie aj udržateľnosť

apr 6, 2023 | Novinky

Naposledy sa veľtrh konal pred takmer šiestimi rokmi. V tomto ročníku sa preto očakávajú prelomové inovácie aj obalové riešenia, ktoré podporia udržateľnosť. Medzi vystavovateľmi nebude chýbať ani spoločnosť Chemosvit Folie, ktorá na interpack 2023 predstaví svoje portfólio produktov. 

interpack 2023 a jeho témy 

Veľtrh interpack 2023 sa bude konať od 4. do 10. mája v nemeckom Düsseldorfe. Ťažiskom budú obalové materiály, baliace stroje a ďalšie technológie pre rôzne priemyselné odvetvia, vrátane potravinárskeho, pekárenského či farmaceutického. V centre pozornosti budú štyri témy, ktoré v uplynulých rokoch rezonovali v obalovom priemysle.

1. Cirkulárna ekonomika 

Tento pojem sa skloňuje aj v obalovom priemysle, pretože vie významne prispieť k zníženiu nepoužiteľného odpadu. Kľúčový je v tejto súvislosti dizajn pre recyklovateľnosť (design for recycling). 

Ďalším aspektom cirkulárnej ekonomiky sú opakovane použiteľné obaly, ktoré sa doteraz využívali hlavne v sektore gastronómie. Avšak ich použitie sa dá rozšíriť aj do ďalších oblastí.Vystavovatelia prinesú udržateľné obalové riešenia a účastníci diskusií sa budú zaoberať aj otázkou, ako zabezpečiť, aby sa dala recyklovať väčšia časť obalov.

Druhá šanca pre odpady

2. Využívanie zdrojov

Svetové hospodárstvo je v súčasnosti poznačené nedostatkom surovín, čo vedie spolu s ochranou klímy k snahám o efektívne využívanie zdrojov. Vzniká tak potreba reorganizovať výrobné procesy, upraviť materiálové toky a zaoberať sa otázkou efektívneho využívania energie. 

Okrem týchto otázok je nevyhnutné skúmať nové materiály (napríklad bioplasty) a oblasti ich použitia. Dôležité je tiež hľadať nové oblasti použitia pre tradičné materiály, akým je papier.

Stroj na odstráňovanie potlače

3. Digitálna transformácia 

Big data, rozšírená realita a vzdialená údržba strojov si už našli cestu k mnohým výrobcom obalov a budú tu aj naďalej. Veľkú úlohu zohrávajú aj technológie na zisťovanie pohybu a sledovanie produktov (track-and-trace technologies) či inovácie, ako je digitálne dvojča.

Kľúčové je odhaliť, ako môžu výrobcovia vďaka reorganizácii prevádzok udržať krok s týmito zmenami. Dôležité je tiež zaoberať sa výhodami a rizikami, s ktorými sú spojené čoraz viac digitalizované prevádzky. V neposlednom rade je dôležité hľadať oblasti, v ktorých môžu digitálne riešenia podporiť zamestnancov.

Stroj na odstráňovanie potlače

4. Bezpečnosť produktov 

Hlavnou úlohou obalu je chrániť produkt vo vnútri a zaistiť jeho bezpečnosť pre spotrebiteľa. Okrem bezpečnosti výrobku však môže obal ponúknuť aj ďalšiu pridanú hodnotu – prispieť k tomu, aby koncoví zákazníci vyhadzovali menej potravín

Okrem zlepšenia v oblasti plytvania potravinami vzniká potenciál pre QR kódy a to, ako môžu poskytnúť dodatočné informácie o produktoch. Z hľadiska bezpečnosti vzniká otázka: „Ako môže obal okrem nápisu ukázať, že potraviny už nie sú vhodné na konzumáciu?“

Stroj na odstráňovanie potlače

interpack 2023 prinesie po dlhej prestávke mnoho noviniek. Ak sa veľtrhu zúčastníte, zastavte sa aj v stánku B78 v hale 10 u našich kolegov z dcérskej spoločnosti Chemosvit Folie. Radi s vami prediskutujú aktuálne trendy v obalovom priemysle.

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovak Republic

tel: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 31 671 047
DIČ: 2020516861
IČ DPH: SK7020000273