Certifikáty potvrdzujú, že spoločenská zodpovednosť je pre nás kľúčová

feb 27, 2023 | Novinky

Spoločenská zodpovednosť neznamená len to, ako pristupujeme k podnikaniu dnes. Je predovšetkým o tom, aký vplyv budeme mať na životné prostredie v budúcnosti. Aj preto pravidelne realizujeme projekty, ktoré prispievajú k ekologizácii výroby a znižujú dopad na prírodu aj ľudí v našom regióne. Neoddeliteľnou súčasťou tohto procesu je dodržiavanie noriem a predpisov v oblasti environmentálneho manažmentu, ktoré potvrdzujú certifikáty. 

ISO 14001

Certifikácia sa týka systémov environmentálneho manažérstva. Pomáha nám identifikovať a lepšie regulovať vplyv našej činnosti na životné prostredie. Znamená to, že vieme podnikať systematické kroky na zlepšenie ekologického profilu – napríklad efektívnejším využívaním zdrojov či začlenením environmentálneho manažérstva do našej podnikovej stratégie. 

 Certifikát ISO 14001 máme integrovaný napríklad aj v spoločnostiach Chemosvit Folie, ktorá vyrába obalové fólie, či Chemosvit Strojchem, ktorá sa venuje strojárskej činnosti.

Druhá šanca pre odpady

OEKO TEX®STANDARD 100

Tento certifikát označuje textílie, ktoré prešli testami na prítomnosť škodlivých látok a sú tak v súlade s prísnymi medzinárodnými kritériami pre kvalitu a zdravotnú nezávadnosť na všetkých úrovniach výroby. Vďaka tomu si môžu byť koncoví zákazníci istí, že žiadna súčasť odevu neobsahuje látky, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na ich zdravie. 

Vlákno PROLEN® od Chemosvit Fibrochem má túto certifikáciu, a preto spĺňa prísne požiadavky aj na výrobu detského oblečenia. Toto vlákno používajú aj mnohé svetoznáme športové značky, napríklad Nike či North Face.

Stroj na odstráňovanie potlače

ISCC PLUS

Spracovanie udržateľných – biologických a obehových (recyklovaných) –  materiálov pre rôzne sektory zastrešuje medzinárodne uznávaný certifikát ISCC PLUS. Poskytuje dôkaz o pôvode suroviny a zjednodušuje jeho vysledovateľnosť v každom kroku dodávateľského reťazca. 

Spomedzi našich dcérskych spoločností vlastní tento certifikát Chemosvit Folie, ktorá vo svojich obalových riešeniach využíva aj PCR a PIR recykláty. Ako príklad môže slúžiť skupinové balenie toaletného papiera vyrobené z oboch typov recyklátu.

Stroj na odstráňovanie potlače

Toto sú len niektoré z certifikátov, ktoré dokazujú, že nám na ochrane životného prostredia naozaj záleží.

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovak Republic

tel: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 31 671 047
DIČ: 2020516861
IČ DPH: SK7020000273