63 rokov prípravy tlače a farieb: od ručnej grafiky po partnerstvo s japonským výrobcom

aug 29, 2022 | Novinky

Príprava tlače a farieb je dôležitou súčasťou výroby obalov. Zahŕňa nielen tvorbu grafických návrhov v internom štúdiu, ale aj výrobu hĺbkotlačových či flexotlačových foriem a miešanie farieb. Rovnaký význam má pre nás aj jej história, ktorá sa začala písať koncom 50. rokov.

Prvá príprava tlače v znamení ručného rozkresľovania

V roku 1959 vzniklo v cechu viskózových fólií prvé oddelenie prípravy tlače a farieb. Grafici zo začiatku pripravovali jednoduché grafické návrhy s hrubšou kontúrovou kresbou bez poltónov, aby sa pri tlači farieb na stroji dala dodržať ich sútlač. Rozkresľovali ich ručne. 

Po čase sa prešlo na 4-farebnú tlač a vzniklo oddelenie chemigrafie na výrobu zinkových štočkov. V tej dobe sa zoškrabovali ručne. Technici a technológovia sa zamýšľali nad kvalitatívne dokonalejšou tlačou. 

Vo firme sa začali aj prvé pokusné práce s vlastnou prípravou gumových štočkov pre gumotlačové stroje. Výrobňa tlačových štočkov vznikla v roku 1961, kedy bola zároveň aj rozšírená výroba gumotlače.

Recyklovateľnosť ako predpoklad udržateľnosti

 Ateliér prípravy tlače

Rozvoj zahŕňal orieškovo-čokoládové oplátky 

V roku 1962 sa príprava tlače presťahovala do nových priestorov. V tom čase evidovala okolo 2000 štočkov a matríc. Na obzore bola hĺbkotlač, ktorá znamenala vyššiu kvalitu, viac farieb a široké možnosti pre grafické návrhy. K prvým zákazkám tlačeným touto technikou patrili obaly na orieškovo-čokoládové oplátky.

Zároveň sa začala rozvíjať príprava farieb. Spočiatku sa výber a príprava farieb pre tlač viskózových fólií obmedzovala na dostupnosť a vhodnosť výrobkov podniku „Barvy a laky“ – Praha. Dodané farby boli skladované v priestoroch bez klimatizácie a pripravovali sa pre tlač priamo v tlačových strediskách. 

Situácia sa zmenila v roku 1978, kedy vznikol samostatný cech prípravy tlače a farieb. V danom roku boli vybudované nové priestory – sklad s kapacitou 40 ton tlačových farieb, laboratórium na hodnotenie farieb aj priestory pre miešacie zariadenia. Tento krok pomohol zlepšiť podmienky práce v príprave farieb.

Konštrukcia na báze plastov

Namiešavanie farieb pre potlač BOPP fólií

Moderné technológie aj v príprave tlače a farieb

V roku 1986 bola inštalovaná linka na výrobu fotopolymérových štočkov. Pre prípravu hĺbkotlačových foriem boli dodané galvanizačné stroje a brúska. Koncom 80. rokov pracovalo v cechu prípravy tlače a farieb takmer 100 pracovníkov, ktorí zabezpečovali okolo 800 zákaziek ročne pre výrobné cechy podniku a externých zákazníkov. 

Začiatok 90. rokov priniesol modernizáciu prípravy tlače, ktorá mala podobu vybudovania strediska vybaveného výpočtovou technikou. Vďaka tomu dokázalo realizovať akúkoľvek zákazku pre rôzne techniky tlače a patrilo k jedným z najmodernejších na Slovensku.

Investície do modernizácie a rozvoja technológií aj infraštruktúry pokračovali aj po prelome tisícročí. Bolo to napríklad rozšírenie kapacity pre prípravu hĺbkotlačových valcov či spustenie nového gravírovacieho zariadenia v roku 2012.

PET je nekompatibilný s procesom mechanickej recyklácie

Príprava tlače v roku 1994

Aká je súčasnosť v príprave tlače?

Aj v súčasnosti prebiehajú projekty na zlepšovanie prípravy tlače a farieb. Jedným z nich je aj spolupráca v oblasti ofsetovej tlače ktorá začala medzi našou dcérskou spoločnosťou Chemosvit Folie a japonskou firmou Toray v roku 2021. Na potlač sa budú používať špeciálne farby, receptúru ktorých ladili vo Svite špecialisti priamo z centrály v Tokiu.

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovak Republic

tel: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 31 671 047
DIČ: 2020516861
IČ DPH: SK7020000273