Získali sme titul Spoločensky zodpovedný podnik

okt 28, 2021 | Novinky

Naša spoločnosť tento rok získala certifikát Spoločensky zodpovedný podnik za rok 2020. Vďaka tomu sme sa zaradili medzi 2 % aktívne podnikajúcich a hodnotených podnikov na Slovensku, ktoré zodpovedne pristupujú k plneniu svojich záväzkov, záleží im na etickom profile firmy a svojou podnikovou filantropiou sú dôležitým pilierom ekonomického rastu krajiny.

Hodnotenie spracovala Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, ktorá je prvou spravodajskou agentúrou svojho druhu v našej krajine. Zaoberá sa zberom a spracovaním ekonomických, kreditných, hospodárskych a marketingových informácií zo slovenského trhu. Údaje získava z verejných a neverejných zdrojov aj z vlastnej spravodajskej činnosti a následne ich spracúva a integruje do svojich systémov.

Čo znamená spoločenská zodpovednosť?

Spoločenská zodpovednosť podnikov je dobrovoľné úsilie firiem, kedy do svojej podnikateľskej činnosti integrujú sociálne a environmentálne otázky. Neexistuje pritom jediný správny spôsob, ako tento koncept uplatňovať v praxi. Môže ísť napríklad o transparentný a férový prístup k zákazníkom a dodávateľom, starostlivosť o zamestnancov, ochranu prírody a ďalšie oblasti.

Pre nás je spoločenská zodpovednosť založená na troch pilieroch:

1. Ekonomický pilier, ktorý nám dáva priestor pre trvalo udržateľný rozvoj

Preto zahŕňa napríklad systém manažérstva kvality a bezpečnosti produktov podľa medzinárodných noriem, organizovanie školení pre zákazníkov, transparentný výber dodávateľov či korektný vzťah s finančnými inštitúciami.

2. Sociálny pilier, vďaka ktorému má spoločnosť ľudskú tvár

Patrí k nemu systém manažérstva BOZP, uzatváranie kolektívnej zmluvy medzi zamestnávateľom a zamestnancami, Nadácia Chemosvit alebo aj finančná a materiálna pomoc pre záchrannú zdravotnú službu.

3. Environmentálny pilier, ktorý nám dáva pocit zodpovednosti

Spadá sem napríklad zavádzanie ekologických výrobných programov, využívanie technologických odpadov ako druhotnej suroviny či systém manažérstva ochrany životného prostredia podľa medzinárodných noriem.

Organizácie, ktoré sa venujú spoločenskej zodpovednosti majú predpoklad vyššej konkurencieschopnosti a pozitívneho vnímania nielen zo strany vlastných zamestnancov, ale aj zákazníkov, partnerov a občanov regiónu, v ktorom pôsobia. Spoločenská zodpovednosť je o tom, čo ako organizácia môžeme robiť, nielen o tom, čo musíme robiť.

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovak Republic

tel: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 31 671 047
DIČ: 2020516861
IČ DPH: SK7020000273