Výroba obalov prechádza digitálnou transformáciou

mar 25, 2021 | Novinky

Digitalizácia je neoddeliteľnou súčasťou priemyslu 21. storočia. Výrobné firmy musia reagovať na meniace sa požiadavky zákazníkov, príchod nových technológií či vývoj trhu. Jedným z mnohých prínosov digitalizácie je schopnosť lepšie reagovať na všetky tieto zmeny. Sme si toho vedomí, a preto sme si stanovili ciele pre túto oblasť. Teraz pracujeme na ich naplnení.

 

V Chemosvit Folie sme začiatkom roka spustili projekt, ktorého zámerom je rozšírenie monitoringu a predpisovania výrobno-technických parametrov na oddelení hĺbkotlače, flexotlače a laminácie. 

 

Na tento účel sme zvolili aplikáciu D2000 a táto voľba mala hneď viacero dôvodov. Aplikácia je vhodná na zber a vizualizáciu dát z priemyselných automatov, riadenie technologických procesov a zároveň umožňuje integráciu doterajších aj nových podnikových systémov.

 

Základné fázy procesu pozostávajú zo štandardných krokov:

 

Prvým krokom je zavádzanie auditovaného hmotného toku. 

 

To pozostáva z automatizovaného zberu údajov z potlačových strojov, ktoré sa týkajú napríklad rýchlosti produkcie či automatizovaného snímania strihov. Týmto spôsobom dokážeme 24 hodín denne evidovať odpracovaný čas, produkciu, nekvalitu, minútovú spotrebu elektrickej energie a ďalšie údaje. Prostredníctvom online prepojenia so systémom ERP Orion dochádza aj k presnej identifikácii a evidencii zamestnancov vo výrobnom procese.

Druhým krokom je zavádzanie auditovaného technologického toku. 

 

Sú zachytené a dlhodobo archivované technologické parametre počas výroby. Vďaka tomu máme možnosť technologickej kontroly procesu aj riadenia produktivity a kvality výroby. 

 

Na niektorých zariadeniach a oddeleniach (laminácia – kašírovanie) sa dnes využíva aj elektronická forma dokumentácie a predpisovania parametrov výroby. Nový systém umožní aj plne automatizované digitálne sledovanie odchýlok v jednotlivých úsekoch produkcie podľa elektronického predpisu a kontrolu parametrov a ich hodnôt.

 

Prepojenie snímaných technologických parametrov s procesmi predpisovania a riadenia kvality a parametrov výrobkov nám umožní redukovať nekvalitu a preventívne reagovať ešte pred vznikom problému.

 

To zároveň prináša príležitosť a výzvu pre riadiacich pracovníkov, aby si doplnili vzdelanie v oblasti spracovania dát výrobných postupov pre nové a nepretržite sa meniace výrobky a suroviny. Je to tiež šanca na poskytovanie garancií a certifikácií zákazníkom, ktorí sú čoraz nekompromisnejší pri požiadavkách na bezpečnosť a kvalitu produktu.

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovak Republic

tel: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 31 671 047
DIČ: 2020516861
IČ DPH: SK7020000273