Úspora energie v Chemosvite má aj podobu investícií do zelených technológií

sep 8, 2022 | Novinky

Extrémny rast cien energií je výzva, ktorá si vyžaduje nielen pozorné sledovanie vývoja trhu, ale aj prijímanie adekvátnych opatrení. Aj preto sa predstavenstvo v spolupráci s dcérskymi spoločnosťami intenzívne venuje tejto otázke, kde kľúčovú úlohu zohráva monitoring spotreby v rámci interného informačného systému D2000. Podnikáme kroky, ktoré nielen pomôžu znížiť spotrebu energie, ale zároveň zároveň prispejú k ochrane životného prostredia.

Fotovoltaické články 

Momentálne sa v našich dcérskych spoločnostiach realizujú dva schválené projekty, ktoré sú zamerané na vlastnú výrobu elektrickej energie z fotovoltaického zdroja energie. Oba projekty majú rozsah približne 100 kWp a umožnia znížiť spotrebu elektrickej energie. Zároveň majú prínos z pohľadu udržateľnosti, keďže energia pochádza z obnoviteľného zdroja

Jedno riešenie je určené pre potrebu firmy Chemosvit Folie a druhé pre Fibrochem. Obidva fotovoltaické články budú umiestnené na strešnej konštrukcii vybraných budov. Zároveň prebieha výber ďalších vhodných objektov v areáli pre možnú inštaláciu v nasledujúcom roku.

LED osvetlenie 

V mnohých z našich výrobných priestorov je pracovná prevádzka nepretržitá. Aj preto sme tieto priestory vybrali na inštaláciu úsporných svetelných LED zdrojov, ktoré umožňujú až 40 % úsporu energie na osvetlenie a následne aj približne 20 % úsporu energie pri použití inteligentnej elektroniky pre riadenie osvetlenia.

V niektorých dcérskych spoločnostiach už došlo k výmene osvetlenia až v 60 % možných prípadov. Ostatné firmy realizujú práce priebežne v závislosti od vybraných dodávateľov, rozsahu zdrojov a vypočítanej návratnosti investície.

Recyklovateľnosť ako predpoklad udržateľnosti

Klimatizačné zariadenia 

Vo výrobných priestoroch je technologicky aj hygienicky nariadená výmena vzduchu až 6-krát za hodinu. Modernizácia klimatizačných zariadení v roku 2021 a 2022 nám umožňuje efektívnejšie riadenie ich prevádzky, vzdialenú správu a úspory elektrickej energie pri ich štandardnej prevádzke. Tá dosahuje až viac ako 10 %. Zároveň nám to umožnilo pripojenie zariadení na centrálny zber údajov v prostredí D2000. 

Vhodnejšími algoritmami a nastavením zariadení ušetríme až približne 10 % tepelnej energie pri rovnako zabezpečovanej výmene vzduchu. Na vybraných zariadeniach zároveň dochádza k výmene pohonných motorov za motory s modernejším EC riadením. Dosiahneme tak nielen vyššiu účinnosť, ale aj výrazné úspory v spotrebe elektrickej energie pre pohon zariadenia. 

Modernizácia klimatizačných zariadení už prebehla na viacerých oddeleniach v Chemosvit Folie. Pripravujeme projekty aj v ďalších spoločnostiach, ktoré budú spojené aj s výmenou výmenníkov pre rekuperáciu a výmenu tepla.

Konštrukcia na báze plastov

Rozvody stlačeného vzduchu

V skupine firiem Chemosvit sa nachádzajú rozsiahle kapacity pre výrobu a rozvod stlačeného vzduchu. Energetické úspory existujúcich zariadení dosahujeme auditovaním za pomoci externých organizácií a realizáciou odporúčaných opatrení. Zároveň je k dispozícii aj vlastná meracia technológia pre vyhodnocovanie strát a efektivity výroby tohto média.

Najvýraznejšia zmena nastala v spoločnosti Strojchem, kde koncom leta roku 2022 došlo ku kompletnej výmene zariadenia kompresorovej stanice, ktorá pozostáva z dvoch kompresorov a vzdušníka. Úspory dosiahli desiatky percent a zároveň sa zefektívnilo využitie odpadového tepla na sekundárne použitie pre vykurovanie, ktoré bolo už aj dodnes štandardom. 

Tieto projekty nám pomôžu zmierniť dopad rastúcich nákladov na elektrickú energiu a zároveň realizovať investície v súlade s environmentálnymi piliermi udržateľnosti, ktoré sú súčasťou našej spoločnosti.

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovak Republic

tel: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 31 671 047
DIČ: 2020516861
IČ DPH: SK7020000273