Terichem Tervakoski investuje do výrobnej linky, ktorá bude prvou svojho druhu v Európe

feb 10, 2023 | Novinky

Spoločnosť Terichem Tervakoski vznikla v marci 1995 ako spoločný podnik CHEMOSVIT a AB Rani Plast Oy, čím nadviazala na ich skúsenosti v oblasti výroby a predaja kondenzátorových fólií. V súčasnosti je jedinou európskou spoločnosťou, ktorá fólie vyrába aj metalizuje. Aby dokázala reagovať na rastúce potreby trhu, rozšíri svoj strojový park o unikátnu výrobnú linku.

Európsky unikát prispeje k zamestnanosti

Nová linka bude prvou svojho druhu v Európe. Umožní uspokojiť rastúce požiadavky na kondenzátory novej generácie a zároveň prispeje k prechodu výroby na nové technológie, ktoré sú založené na využívaní obnoviteľných zdrojov energie.

Na rozdiel od existujúcich liniek sa orientácia („dĺženie“) fólie bude vykonávať metódou LISIM (Linear Motor Simultaneous Stretching). Pri tejto metóde sa fólia orientuje v dvoch smeroch (do šírky aj dĺžky) súčasne. Zvyčajne sa fólia orientuje najprv do dĺžky (MD – machine direction) a následne do šírky (TD – transverse direction).

Uvedenie do prevádzky plánuje spoločnosť na začiatok roka 2025 a bude sprevádzané zvýšením zamestnanosti v regióne, keďže ponúkne takmer 40 pracovných miest.

Druhá šanca pre odpady

©TREND/Michal Smrčok

Vyššia kapacita aj výroba UHT fólií 

Rozšírením o výrobnú technológiu LISIM dôjde k výraznému nárastu kapacity a efektivity výroby tenkých a ultratenkých dielektrických fólií. Zároveň vzniknú vhodné podmienky pre výrobu fólií odolných voči vysokým teplotám (UHT fólie).

Nutnosť vývoja takéhoto produktu vyplýva okrem iného aj z nastupujúcej generačnej výmeny polovodičových technológií. Klasické kremíkové výkonové polovodičové prvky budú nahrádzané širokopásmovými prvkami. Ich príkladom sú výkonové prvky na báze SiC – významne zastúpené napríklad v oblasti e-mobility.

Stroj na odstráňovanie potlače

UHT fólie umožňujú znižovať veľkosť vyrábaných komponentov a zvyšujú ich energetickú účinnosť. Tento typ fólie pre ultravysoké teploty uvádza spoločnosť Terichem Tervakoski na trh ako prvá v Európe. Nová technológia jej umožní nielen vylepšiť parametre kondenzátorových fólií, ale aj posilniť jej postavenie na trhu.

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovak Republic

tel: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 31 671 047
DIČ: 2020516861
IČ DPH: SK7020000273