Nová chladiarenská veža podporí trigeneráciu

dec 16, 2021 | Novinky

V našom areáli bola dlhé roky takmer ikonickou stavbou hyperbolická chladiarenská veža. V septembri minulého roka sme sa ju rozhodli odstrániť a vytvoriť tak priestor pre ventilátorovú chladiarenskú vežu. Nová technológia, ktorú spustíme do prevádzky v máji 2022, nám pomôže zlepšiť vodné a chladové hospodárstvo. 

Zmena po 60 rokoch

Hyperbolická chladiaca veža s prirodzeným ťahom slúžila celých šesť desaťročí. Táto stavba s výškou 35 metrov bola postavená v rokoch 1960 až 1961 podľa projektu firmy Armabeton Praha n. p., ktorá sa špecializovala na priemyselné stavby.

V rokoch 1984 a 2000 prebehla rekonštrukcia, ktorá zahŕňala vysprávky vonkajšieho a vnútorného plášťa a kompletnú výmenu vnútra s možnosťou jej výkonového preťaženia o 20 %.

Od roku 2010 bola veža súčasťou chladiaceho okruhu pre kogeneračné jednotky a absorpčné chladenie. Jej parametre však už neboli postačujúce. Aj keby prešla rozsiahlou rekonštrukciou, nedokázali by sme v letných mesiacoch ochladiť vodu na optimálnu hodnotu. Tým by sa znižoval výkon kogeneračných jednotiek aj absorpčného chladenia počas najhorúcejších dní. 

Investičné náklady na výstavbu novej veže boli porovnateľné s nákladmi na rekonštrukciu starej. Predstavenstvo spoločnosti Chemosvit Energochem, a.s., preto v septembri 2020 rozhodlo o výstavbe ventilátorovej chladiacej veže.

Rozdiely v prospech novej technológie 

Pre lepšie pochopenie je tu krátka teória: chladiace veže pracujú ako výmenník (voda – vzduch), ktorý k efektívnemu chladeniu využíva naviac zmenu skupenstva (voda – para). Tá umožňuje ochladenie vody pod teplotu okolitého vzduchu. Absolútnou hranicou ochladenia je tzv. teplota mokrého teplomera (100 % nasýtenie vzduchu vodnou parou pri danej teplote). 

Chladiace veže sa k tejto hranici približujú, záleží na ich dimenzovaní a vlastnom prevedení. Z tohto hľadiska sú výhodnejšie ventilátorové veže, kde je prúdenie vzduchu regulované. Sú nezávislé od atmosférických podmienok a dokážu sa maximálne priblížiť k teplote mokrého teplomera

Pre chladiace veže s prirodzeným ťahom je priblíženie sa k teplote mokrého teplomera horšie, ak je veža nižšia ako 100 m. Aj samotná regulácia výkonu veže je veľmi problematická.

Parametre pre väčšiu efektivitu 

Nová chladiaca veža má výkon 5 MW. Pri vonkajšej teplote vzduchu 33°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 40 % dokáže vstupnú teplotu chladiacej vody 32,5°C ochladiť na výstupnú teplotu 25°C, čo je hraničná teplota pre naše technológie. 

Vďaka nízkej výstupej teplote chladiacej vody dokážeme zabezpečiť kvalitatívne a kvantitatívne parametre vody pre našu technológiu trigenerácie aj v letných mesiacoch. Mali by sme tak eliminovať redukciu jej výkonu z dôvodu prehrievania sa. Služby, ktoré poskytujeme našim partnerom, tak ostanú na najvyššej úrovni.

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovak Republic

tel: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 31 671 047
DIČ: 2020516861
IČ DPH: SK7020000273