Exportné fórum 2022 prinieslo zaujímavú diskusiu aj ocenenie pre Fibrochem

okt 7, 2022 | Novinky

27. septembra 2022 sa v Šamoríne konal druhý ročník podujatia s názvom Exportné fórum, ktoré spája podnikateľov s ekonomickými diplomatmi a zástupcami štátnych inštitúcií. Na podujatí sme nechýbali ani my v zastúpení generálneho riaditeľa skupiny Chemosvit a výkonnej riaditeľky spoločnosti Chemosvit Fibrochem, ktorá si od ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí prevzala zlatú plaketu. 

Vývoz v centre pozornosti 

Exportné fórum je jedným z najdôležitejších podujatí slovenskej ekonomickej diplomacie. Okrem vývozcov, zástupcov organizácií a inštitúcií podporujúcich slovenských exportérov sa ho zúčastnili aj veľvyslanci akreditovaní na Slovensku.

Okrem prezentácie proexportných služieb MZVaEZ SR a ďalších inštitúcií mali exportéri možnosť konzultácie s ekonomickými diplomatmi zo všetkých zastupiteľských úradov SR. Súčasťou programu boli aj konferencia a oceňovanie spoločností

Diskutoval aj náš generálny riaditeľ

Konferenčná časť pozostávala z dvoch panelových diskusií. Prvá niesla názov „Budovanie kapacít na posilnenie odolnosti a konkurencieschopnosti slovenských firiem“ a zúčastnil sa jej aj náš generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Jaroslav Mervart

Spolu s Ingrid Brockovou, štátnou tajomníčkou MZVaEZ SR, Dušanom Veličom, štátnym tajomníkom MIRRI SR, Máriom Lelovským, viceprezidentom Republikovej únie zamestnávateľov a viceprezidentom IT asociácie Slovenska a Želmírou Komorechovou, majiteľkou spoločnosti KOMPAVA s. r. o., viedli diskusiu o budovaní slovenskej ekonomiky v čase kríz, zachovaní konkurencieschopnosti exportérov a diverzifikácii dodávateľsko-odberateľských reťazcov.

Diskusia s generálnym riaditeľom

Jaroslav Mervart zdôraznil potrebu aktívnej spolupráce podnikateľských subjektov a zamestnávateľských zväzov s vládou SR a jednotlivými ministerstvami, ktorá prispeje k vzájomnému poznaniu toho, čo je potrebné riešiť a aké nástroje sú k dispozícii. 

To je dôležité nielen na prekonanie zložitých situácií, akými sú pandémia, vysoká inflácia či energetická kríza, ale aj na stanovenie dlhodobých rozvojových programov slovenskej ekonomiky.

Ocenenie pre Chemosvit Fibrochem 

Na záver podujatia boli ocenené slovenské firmy, ktoré úspešne exportujú svoje produkty do zahraničia a zároveň pomáhajú šíriť dobré meno Slovenska. Pri hodnotení a výbere spoločností sa hodnotili kritériá ako napríklad inovatívnosť produktov a služieb či podpora udržateľného rozvoja.

Okrem zástupcov spoločnosti MicroStep-MIS a ESET si ocenenie prevzala aj výkonná riaditeľka spoločnosti Chemosvit Fibrochem Alena Balogová. Zlatú plaketu jej odovzdal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rastislav Káčer.

Konštrukcia na báze plastov

Teší nás, že na Slovensku majú exportéri priestor na diskusiu o ich potrebách s vrcholnými predstaviteľmi štátu. Získané ocenenie je pre nás motiváciou, aby sme aj naďalej prispievali k pozitívnemu vnímaniu našej krajiny v zahraničí.

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovak Republic

tel: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 31 671 047
DIČ: 2020516861
IČ DPH: SK7020000273