Disciplína a veľa praxe – aj o tom bola Baťova škola práce vo Svite

dec 3, 2021 | Novinky

Školu založil Jan Antonín Baťa s cieľom získať kvalifikovaných pracovníkov. Mladí ľudia mali v rámci štúdia platenú prácu v závode a po jeho skončení isté pracovné miesto. Mnohí z nich sa vypracovali na vysoké pozície a zažili úspech aj mimo Svitu. Zrejme aj vďaka tomu, že si na škole prešli tvrdým drilom, sa stali zodpovednými, priamymi a samostatnými ľuďmi. Niektoré z princípov, ktoré vtedy platili, môžu byť inšpiráciou aj dnes. Ktoré to sú? Dozviete sa na konci článku.

Duálne vzdelávanie v 20. storočí
Baťova škola práce vo Svite vznikla 1. septembra 1939 po vzore českého Zlínu a ponúkala tri odbory: odbornú školu chemickú, strojnícku a textilnú. Odborná škola textilná bola zároveň prvou a jedinou školou tohto druhu na Slovensku. V roku 1942 pribudol aj štvrtý odbor – odborná škola obchodná, kde sa študenti učili aj cudzie jazyky či dejiny obchodu a svetových trhov.

Študenti sa nazývali „mladí muži“ a „mladé ženy“. Na škole strávili tri, neskôr štyri roky. Venovali sa im ako vychovávatelia, tak aj vedúci pracovníci napríklad z odborov chémie, strojárstva, stavebníctva či obchodných činností. Štúdium zahŕňalo prácu vo fabrike, výučbu v odbornej škole a pobyt v internáte.

Práve vďaka systému odbornej prípravy a výchovy priemyselného dorastu sa Baťova škola práce stala svetovým unikátom. Po jej úspešnom dokončení pokračovali absolventi štúdiom v kurzoch Študijného ústavu.

Predurčení na úspech vďaka prísnemu režimu

Mladí muži a mladé ženy mali síce na internáte oddelené ubytovanie, no pre obe skupiny platila polovojenská disciplína. Izby museli byť dokonale upratané a čisté. Disciplína mala prehlbovať vzájomnú spoluprácu aj zmysel pre solidaritu. Zároveň mala týchto mladých ľudí viesť k tomu, aby si merali svoje sily a schopnosti s inými. Úlohou malo byť aj naučiť sa základy úspešnej priekopníckej práce.

Študenti pracovali osem hodín denne a po práci mali päťkrát do týždňa vyučovanie, ktoré trvalo tri až štyri hodiny. Po škole sa okolo siedmej podávala večera, potom mali hodinu až dve voľna a o deviatej večer sa internát zatváral.

Takýto režim priniesol svoje ovocie – mnohí z absolventov sa neskôr uplatnili vo významných funkciách a postoch aj mimo Svitu ako poprední odborníci či umelci.

Šport a financie ako súčasť vzdelávania

V Baťovej škole práce sa podporovali aj športové aktivity, akými boli napríklad atletika, futbal či korčuľovanie. Pre študentov sa organizovali tanečné večierky, kurzy spoločenského správania či obedy u nadriadených.

Jednou z dôležitých zručností, ktorú si počas štúdia osvojili, bolo hospodárenie s peniazmi. Dostávali plat, z ktorého si museli zaplatiť ubytovanie aj stravu. Vďaka tomu sa naučili zarábať peniaze, rozumne ich míňať aj šetriť. Na vysvedčení mali dokonca uvedené, koľko si za daný školský rok našetrili.

Desať pravidiel pre štúdium aj život

V škole sa kládol veľký dôraz na desať pravidiel, ktoré by sme mohli nazvať aj desatorom Baťovej školy práce:

1. V práci premýšľaj.
2. Práci ver.
3. Prácu nezanedbávaj.
4. Never v nemennosť poznania.
5. Buď ctižiadostivý.
6. Nemíňaj viac, ako zarobíš.
7. Šetri časom.
8. Pomáhaj tým, ktorí to potrebujú.
9. Buď verný.
10. Dbaj, aby po tebe zostala stopa celého človeka.

Zrejme nám dáte za pravdu v tom, že hoci tieto pravidlá vznikli v prvej polovici 20. storočia, platiť by mohli aj v súčasnosti.

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovak Republic

tel: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 31 671 047
DIČ: 2020516861
IČ DPH: SK7020000273