Chemosvit Fibrochem na Expo 2020 v Dubaji – ako to dopadlo?

feb 10, 2022 | Novinky

192 krajín, 6 mesiacov a očakávaných 25 miliónov návštevníkov – to je najnovší ročník svetovej výstavy v číslach. Táto unikátna udalosť v priebehu svojej histórie pravidelne predstavovala inovácie od prvého živého TV vysielania po debut pukancov. Na Expo predstavila svoje produkty aj naša dcérska spoločnosť Chemosvit Fibrochem.

Predstavenie inovatívnych technológií 

Svetová výstava sa tentokrát koná v Dubaji. V období 1. októbra 2021 až 31. marca 2022 sa tu okrem krajín prezentujú nadnárodné spoločnosti, vzdelávacie inštitúcie aj mimovládne organizácie.

Hlavnou témou je „Spájanie myšlienok, vytváranie budúcnosti“. Dôraz sa kladie na ekologické aspekty a splnenie požiadaviek udržateľného rozvoja Zeme. V nadväznosti na hlavnú myšlienku boli vytvorené tri podtémy: príležitosť, mobilita a udržateľnosť.

Slovensko sa prezentuje národným pavilónom s plochou 1550 m² v rámci témy mobilita. Tá má byť mostom, ktorý spája príležitosti a ľudí, tovary a myšlienky, uľahčujúc tak prístup k poznatkom, inováciám a trhom. Krajina tu predstavuje ucelený vodíkový program, letecké exponáty či udržateľné mobilné bývanie.

Nové kontakty z oblasti zdravotníctva

Spoločnosť Chemosvit Fibrochem sa v slovenskom pavilóne predstavila počas tematického týždňa „Zdravie a wellness“. Kolegovia tu okrem vízie a produktov z radu Prolen® Medical prezentovali aj históriu spoločnosti a jej súčasné zameranie. Okrem prípravy prezentácie a workshopu sa zúčastnili viacerých tematicky blízkych workshopov.

Nadviazali sme spoluprácu s ministerstvom zdravotníctva Spojených arabských emirátov. V rámci networkingových akcií sa nám podarilo nadviazať kontakty s indickým ministerstvom hospodárstva a zaujali sme aj zdravotníkov z Japonska. Okrem toho sa dohodla spolupráca s firmami napríklad z Bosny a Hercegoviny, Srbska a Maďarska.

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovak Republic

tel: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 31 671 047
DIČ: 2020516861
IČ DPH: SK7020000273