História hasičského zboru v Chemosvite

okt 20, 2021 | Novinky

O bezpečnosť zamestnancov a podniku sa už dva roky po vzniku závodu staral požiarny útvar. Pomáhal nielen pri požiaroch, ale aj haváriách, ťažkých úrazoch a otravách. Časom sa staral aj o protipožiarne kontroly, čím sa podarilo predchádzať mnohým požiarom. 

Angažovali sa dobrovoľníci aj profesionáli

V júli 1936 bol založený hasičský zbor s 22 členmi. Hasiči bývali v domoch, ktoré boli najbližšie k továrni. Každý z nich mal doma zavedený poplašný zvonček z vrátnice, aby mohol rýchlo doraziť na miesto požiaru. Zbor fungoval na báze dobrovoľnosti a hasiči cvičili každú nedeľu. 

V auguste 1939 vznikla požiarna jednotka, ktorej členovia už dostávali za svoju prácu zaplatené. Zbor postupne dosahoval odbornejšiu úroveň a v závode sa zaviedli aj protipožiarne a preventívne kontroly.

V rokoch 1942 – 1948 bolo v závode len 10 požiarov s malým rozsahom a spôsobili len malé škody. Prispeli k tom nielen kontroly, ale aj zavedenie prísnych požiarno-bezpečnostných pravidiel (napr. zákaz fajčenia), ktorých porušenie znamenalo okamžité prepustenie z práce.

V roku 1952 sa zbor premenoval na Závodný požiarny útvar a jeho členovia sa často menili, keďže boli zároveň pracovníkmi závodu. Vznikol tiež Dobrovoľný závodný požiarny zbor. 

Pomoc pri požiaroch aj povodniach 

Vďaka rýchlemu zásahu hasičov sa častokrát podarilo minimalizovať škody na majetku, no čo je dôležitejšie – ochrániť zdravie a životy pracovníkov. 

V júli 1958 sa požiarnici aj zamestnanci podieľali na záchranných prácach počas povodne, ktorá zasiahla Chemosvit a Tatrasvit. V oboch podnikoch spôsobila škody vo výške spolu 2,68 milióna Kčs. 

Koncom roka 1962 zachraňovali hasiči zamestnancov pri požiari vo VÚCHV, ktorý vznikol pri vyhrievaní propán-butánom. Pracovali v extrémnych podmienkach – vonku bolo vtedy -17°C. Požiar spôsobil škody za 200-tisíc Kčs.

Krátko po polnoci 15. augusta 1981 vznikol v oddelení lakovania celofánovej fólie požiar na lakovacom stroji. Vďaka rýchlemu zásahu závodného požiarneho útvaru sa podarilo ochrániť majetok v hodnote 3 mil. korún. Škoda bola vyčíslená na 70-tisíc Kčs.

Súťaže a prevencia ako súčasť práce

V rokoch 1977 a 1978 v závode nebol ani jeden požiar, a to aj vďaka dobrej preventívnej činnosti. Tú zabezpečovali hasiči aj formou medzipodnikovej súťaže požiarnych jednotiek, kde Chemosvit obsadzoval prvé priečky.

V roku 1980 vznikla preventívna skupina a požiarny útvar v rámci odborného školenia a výcviku príslušníkov robil aj námetové cvičenia. 

V júli 1984 sa vo Svite dokonca konali XIII. Majstrovstvá SSR v požiarnickom športe a následne aj majstrovstvá ČSSR, kde hasiči z našej spoločnosti obsadili 9. miesto.

Hasiči zo závodného hasičského zboru sa dodnes starajú o bezpečnosť ľudí a majetku. Vždy boli a sú tam, kde ich potrebujeme.

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovak Republic

tel: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 31 671 047
DIČ: 2020516861
IČ DPH: SK7020000273