V Strojcheme sa chystajú rôzne novinky

dec 9, 2020 | Novinky

Neodmysliteľnou súčasťou Chemosvit Group je Chemosvit Strojchem, s.r.o. Na čele tejto dcérskej spoločnosti stojí riaditeľ Ing. Marián Kuruc. 

V najbližších rokoch je cieľom pretransformovať spoločnosť Fibrochem na dodávateľa komplexných produktov a služieb s vyššou pridanou hodnotou. K tomu sa prispôsobia všetky zdroje – personálne, technické aj finančné. Súčasný stav funkčnej organizačnej schémy bolo potrebné zmeniť tak, aby to prinieslo želaný efekt. 

Od 1. 12. 2020 sa ruší divízia Chempack a Servis, časť výkonných pracovníkov bola preradená pod výrobno-technický úsek. Nákupcov, logistiku a sklady v Strojcheme podriadili ekonomickému úseku a obchodných zástupcov sústredili do obchodného úseku. Cieľom je zefektívniť výrobu baliacich automatov, ďalej ponúkať kvalitné servisné a certifikované činnosti a centrálne riadiť nákupné činnosti a predaj.

Za zmienku tiež stojí podaná žiadosť o NFP na 10-metrové CNC obrábacie centrum so smart nadstavbou, čím by sa podporila výroba nadrozmerných strojných dielcov. Zámerom Strojchemu je tiež zatepliť centrálnu budovu a v príprave na stavebné povolenie je aj výstavba novej lakovne. Na rok 2021 je pripravovaných viacero projektov týkajúcich sa digitalizácie podniku.

V posledných dňoch sa v Strojcheme tešia z úspechu pracovníkov kalibračného laboratória, ktorí získali akreditáciu od Slovenskej národnej akreditačnej služby (SNAS). Konkrétne ide o akreditáciu na overovanie záznamových zariadení (tachografov) v cestnej doprave.

Tachograf je meradlo (u digitálnych tachografov počítač), ktoré ukazuje a zaznamenáva všetky úkony vodiča v nákladnom automobile, resp. autobuse, tak, aby bola evidentná jeho činnosť (najmä rýchlosť a povinné prestávky) na ceste, a tým zabezpečená bezpečnosť aj voči iným účastníkom cestnej premávky. Aby toto zariadenie meralo a zaznamenávalo údaje správne, je potrebné ho pravidelne každé 2 roky overovať. Na túto činnosť vzniklo a bolo autorizovaných prostredníctvom úradu metrológie (ÚNMS SR) 26 podnikateľských subjektov po celom Slovensku, medzi nimi aj metrologické stredisko v spoločnosti Chemosvit Strojchem.

Akreditácia, ktorá je platná na 5 rokov, umožní ďalší rozvoj metrologických aktivít v spoločnosti Chemosvit Strojchem, s.r.o., ako aj ďalšie zviditeľnenie značky Chemosvit. Za úspešnú akreditáciu patrí veľká vďaka Martinovi Stašovi, vedúcemu oddelenia certifikovaných činností a zodpovednému zástupcu metrologického pracoviska, Ing. Tomášovi Bittnerovi, manažérovi kvality a ISR, a dvojici overovačov Vladimírovi Danišovskému a Jánovi Stasovi. Títo páni  potvrdili, že sú schopní plniť vysoké nároky, ktoré sú kladené na odborné činnosti, ktoré vykonávajú. 

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovak Republic

tel: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 31 671 047
DIČ: 2020516861
IČ DPH: SK7020000273