Udržateľnosť je prítomná v každom stupni výroby

feb 5, 2021 | Novinky

 

Ochrana životného prostredia je súčasťou našej filozofie. Pretože keď chránime prírodu, chránime našu budúcnosť. Aj naša dcérska spoločnosť Chemosvit Folie si je toho vedomá. Neustále sa snaží zlepšovať výrobu obalov a myslieť pritom na to, aby bol každý krok v procese výroby spojený s udržateľnosťou:

 

  1. Suroviny

Spolupráca prebieha len s dodávateľmi fólií a granulátov, pre ktorých je udržateľnosť priorita. Neustále hľadáme na trhu nové udržateľné riešenia. Pri spracovaní surovín sa usilujeme znižovať množstvo odpadu, ktorý pri tomto procese vzniká.

  1. Potlač

Pri flexotlači a hĺbkotlači sa v spolupráci s dodávateľmi farieb usilujeme o znižovanie množstva materiálov. Investujeme do nových hĺbkotlačových strojov, ktoré umožňujú použitie farieb na báze vody. Pri ofsetovej tlači nepoužívame rozpúšťadlá ani fotoiniciátory. Využívame železné platne, ktoré sa dajú recyklovať neobmedzene.

  1. Laminácia

Eliminujeme PET zo štruktúry obalov a nahrádzame kompozity polyolefínovými štruktúrami. Pri kompozitných obaloch a laminátoch znižujeme počet vrstiev. 

  1. Produkt

Snažíme sa zvyšovať trvanlivosť výrobkov tým, že používame recyklovateľné vysokobariérové fólie. PIR a PCR zas šetria fosílne zdroje, keďže ide o recyklované materiály. PCR regranulát používame na výrobu sekundárnych obalov, kde nedochádza k styku s potravinami (fólie na palety či skupinové balenie produktov).

  1. Dodanie tovaru

Hotové obaly ukladáme do plastových prepravných boxov, ktoré nám umožňujú šetriť baliaci materiál. Prepravu tovaru zabezpečuje spoločnosť Chemosvit Chedos, ktorá využíva kamióny na vodíkový pohon. V areáli spoločnosti sa nachádza aj čerpacia stanica vodíka.

  1. Koncový spotrebiteľ

Samotné obaly predlžujú trvanlivosť produktov a tým aj obdobie ich predaja, čo pomáha znižovať plytvanie potravinami. Zároveň je možné produkty prepraviť aj na dlhšie vzdialenosti. Po tom, ako obal splní svoj účel, ho môže spotrebiteľ recyklovať.

  1. Spracovanie odpadov

Niektoré z našich obalov sú biologicky odbúrateľné. Priamo v areáli Chemosvitu máme špičkové linky, na ktorých mechanicky recyklujeme plastový odpad. Venujeme sa tiež projektu, ktorý je zameraný na odstraňovanie farieb z fólií. 

  1. Druhotný produkt

Snažíme sa o to, aby odpady dostali nové uplatnenie. Preto z vlastných recyklátov vyrábame technické výrobky, ako sú PP dosky, šachty, nádrže či drobné plastové výrobky.

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovak Republic

tel: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 31 671 047
DIČ: 2020516861
IČ DPH: SK7020000273