Strojchem zníži spotrebu energie

mar 10, 2021 | Novinky

Budova, kde sídlia výrobné priestory na obrábanie strojných dielcov a administratíva, bola postavená v roku 1966. Práve jej technický stav má za následok vysokú spotrebu energie na vykurovanie. Sme si vedomí toho, že je to záťaž nielen pre rozpočet, ale aj životné prostredie. Unikajúce teplo by sa nemuselo vôbec vyrobiť, a preto sme sa rozhodli nájsť riešenie. 

 

Energetický audit ukázal, že zateplenie by malo ročne ušetriť až 30 % nákladov na vykurovanie. Preto sme ešte v roku 2019 podali žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP), dali vypracovať projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a vyžiadali si stanoviská od viacerých inštitúcií. Napríklad aj od Technickej inšpekcie SR či Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. 

 

Následne sme podali žiadosť o stavebné povolenie, ktoré sme získali vo februári 2020. V decembri prišla ďalšia potešujúca správa, kedy nám nám Ministerstvo životného prostredia SR schválilo žiadosť o NFP. Nedávno sme podpísali zmluvu o poskytnutí tohto príspevku, podľa ktorej môže Chemosvit Strojchem získať až 45 % nákladov na projekt zateplenia.

Projekt bude spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia.

 

V súčasnosti už prebiehajú prípravné práce na realizáciu projektu. Jeho cieľom je zlepšenie tepelno-technických vlastností priemyselného objektu. To sa dosiahne zateplením a výmenou okien aj dverí na výrobnej hale a administratívnej budove.

Výber dodávateľa by sa mal byť ukončiť v máji. Začiatok realizácie projektu je naplánovaný na jún tohto roka a jeho kolaudácia by mala prebehnúť v marci 2022. Následne budú po finalizácii projektu ďalších 5 rokov vyhodnocované a reportované jeho merateľné ukazovatele.

 

Je to pre nás investícia do lepšej budúcnosti, ktorou nielen znížime rezervy v našich nákladových položkách, ale aj prispejeme k redukovaniu emisií CO₂.

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovak Republic

tel: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 31 671 047
DIČ: 2020516861
IČ DPH: SK7020000273