Strojárska výroba zohráva dôležitú úlohu od počiatkov firmy

aug 4, 2021 | Novinky

Strojárska výroba a údržba sa začali rozvíjať už pri budovaní prvých objektov nového závodu. Baťa totiž veľmi dobre vedel, že bez strojárov by rozvoj viskózovej výroby nebol možný. Aj po viac ako 85 rokoch je strojárska výroba stále neoddeliteľnou súčasťou skupiny Chemosvit.

Už v rokoch 1935 – 1938 sa vybudovali strojársko-údržbárske dielne, v ktorých sa vyrábali vane, sušiarenské zariadenia a strojné celky pre nové výrobne viskózových vlákien a fólií. Do Svitu spočiatku prichádzali odborníci zo Zlína, no už v roku 1938 sa začalo aj s vlastnou výchovou zamestnancov – strojárov.

Začala sa rozvíjať aj zlievarenská výroba. Prvé liatie sivej liatiny sa uskutočnilo v roku 1939. Začiatky boli veľmi ťažké, lebo nebola žiadna mechanizácia a všetko sa robilo ručne.

Strojáreň vyrobila v roku 1940 prvý stroj na export, ktorý putoval do Maďarska. V tom čase mala 150 pracovníkov. V priebehu II. svetovej vojny a najmä po jej skončení rozsah požiadaviek na strojárenskú produkciu vysoko prekračoval jej kapacity. Preto sa výroba rozšírila o výrobu sivej liatiny a odliatkov z farebných kovov. Rozšírila sa aj montážna dielňa, vybudovali sa sklady a výrobňa modelov pre zlievareň sivej liatiny.

Vďaka tomu sa strojáreň zaradila medzi najväčšie výrobné celky podniku. Podieľala sa nielen na rozvoji firmy, ale aj chemického a textilného priemyslu vo vtedajšom Československu. Išlo napríklad o výstavbu závodu na výrobu chladničiek v Zlatých Moravciach, CHEMKO – Strážske, Elektrárne Nováky a mnohých ďalších.

Kotlársko-zámočnícke dielne zas vyrábali oceľové konštrukcie pre mnohé podniky. Svoj pôvod tu majú aj stĺpy pre kabínkovú lanovku z Tatranskej Lomnice do Lomnického sedla a nádrže pre rôzne závody v Československu (napr. podzemné nádrže na uskladnenie benzínu a nafty). 

Okrem výroby strojov pre rozvoj vlastného podniku sa už v 60. rokoch vyvíjal prvý baliaci automat BH-01. Jeho výroba pokračovala ďalším vývojom horizontálnych baliacich automatov radu BH až do súčasnosti.

V 80. rokoch sa modernizovala strojárenská výroba aj výroba sivej liatiny a oceľoliatiny. Trvalou úlohou strojárskej výroby vo Svite bolo plnenie potrieb chemického priemyslu a výroby náhradných dielov.

V 90. rokoch došlo k recesii v strojárskej výrobe, čo sa firma snažila prekonať napríklad rozširovaním vývoja a výroby baliacich automatov. Baliace automaty sa vyrábali pre zákazníkov z domova aj zo zahraničia – z Ukrajiny, Litvy, Ruska a ďalších krajín. V roku 1996 bola založená spoločnosť STROJCHEM, a.s.

V súčasnosti sa jej činnosť skladá z troch hlavných oblastí: strojárskej výroby, výroby baliacich automatov a servisnej činnosti. Ako v minulosti, Tak aj dnes sa strojári podieľajú na väčšine modernizačných investícií v skupine firiem Chemosvit.

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovak Republic

tel: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 31 671 047
DIČ: 2020516861
IČ DPH: SK7020000273