Od železnice po osobných šoférov – história dopravy v Chemosvite

sep 3, 2021 | Novinky

Doprava, hoci ju často považujeme za samozrejmosť, zohráva jednu z kľúčových úloh pri podnikaní už od samotného počiatku. Spája totiž firmu s dodávateľmi a zákazníkmi. Sám J. A. Baťa si uvedomoval význam dopravy pre dynamiku výroby, nákupu a distribúcie. Preto stala dôležitou súčasťou rozvoja závodu.

Železničná doprava

Najskôr sa začalo s výstavbou podnikovej vlečky, ktorá bola slávnostne otvorená 11. novembra 1941. Príchod prvého vlaku si prišiel pozrieť aj vtedajší prezident. Železničná vlečka bola odvtedy vyťažená. V 60. a 70. rokoch pracovníci naložili a vyložili tisíc vagónov mesačne, pričom vykladanie a nakladanie prebiehalo v troch zmenách.

Tento typ dopravy zohrával od začiatku 50. rokov až do konca 80. rokov najvýznamnejšiu úlohu. Oddelenie železničnej dopravy zabezpečovalo zásobovanie surovinami aj export výrobkov. Po železnici prichádzali suroviny pre jednotlivé prevádzky – celulóza, PE/PP granulát či uhlie. Práve od tohto oddelenia často záviselo, či Chemosvit splní alebo nesplní mesačný plán.

Nákladná doprava

Automobilový park bol zas dôležitou podporou pre investičnú výstavbu. Vyklápacie vozidlá prepravovali stavebné materiály. Špeciálne stroje, autobagre a traktory zabezpečovali zemné práce. Podnikové vozidlá sa venovali aj odvozu odpadov na skládku a vývozu škvary z oblasti energetiky. 

Osobná doprava 

Svoj význam mala aj osobná doprava. Firemní vodiči zabezpečovali pracovné cesty nákupcov, predajcov aj riadiacich pracovníkov firmy. V tom čase na oddelení pracovalo asi 10 vodičov, ktorí patrili medzi profesionálnu špičku v rámci firiem Slovchémie (združenia podnikov chemického priemyslu). Mnohí z nich neboli len vodiči, ale aj ochrankári a často aj dôverníci a radcovia svojich zákazníkov.

V 90. rokoch vznikla dcérska spoločnosť Chedos, ktorá sa okrem medzinárodnej a vnútroštátnej cestnej dopravy venuje aj železničnej preprave a colno-deklaračným službám. Sesterským spoločnostiam poskytuje aj vnútropodnikové logistické služby.

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovak Republic

tel: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 31 671 047
DIČ: 2020516861
IČ DPH: SK7020000273