Skupina Chemosvit podstúpila rebranding

nov 6, 2020 | Novinky

Tento rok sme prešli zmenou vizuálu, ktorá podčiarkla to, že hoci sme spoločnosť s dlhoročnou tradíciou, nebojíme sa zmeny. Už dlhší čas sme cítili, že je vizuál značky konzervatívny. Keďže sa v Chemosvite snažíme prichádzať s novými riešeniami a inováciami, vnímali sme ho ako limitujúci faktor. 

Oslovili sme marketingovú agentúru, aby redizajnovala náš „imidž“ tak, aby spĺňal moderné štandardy vizuálnej komunikácie. Ústredný bod tejto zmeny predstavovalo logo. Dôležité pre nás bolo, aby sme ho mohli univerzálne použiť vo všetkých dcérskych spoločnostiach skupiny Chemosvit.

Kľúčové bolo tiež zachovanie modrej a červenej farby, pretože majú pre spoločnosť už desiatky rokov význam. Tieto dve farby vyjadrujú tradíciu a spoľahlivosť. To sú aspekty, na ktoré v Chemosvite kladieme veľký dôraz. Snažíme sa zachovávať tradície a zároveň chceme byť spoľahlivým partnerom pre našich zákazníkov, investorov aj zamestnancov. 

Chceli sme ponechať aj tvar loga – dva trojuholníky, ktoré znázorňujú štíty Tatier. Výsledné logo pre skupinu Chemosvit má v sebe modrú aj červenú farbu, ktoré majú jemný farebný prechod. Rovnako zachované ostali tatranské štíty, no ich vrcholy už nie sú také ostré. Logo však dostalo pridanú hodnotu: znázorňuje nielen vrcholy Tatier, ale tiež hlavný produkt spoločnosti, ktorým je potlačený fóliový pás.

Spája tak históriu s niečím novým, čo dokonale vystihuje podstatu skupiny Chemosvit. 

Pri logách dcérskych spoločností ostala zachovaná modrá farba, ktorá bola skombinovaná napríklad so žltou alebo zelenou. Vďaka tomu je ľahké ich od seba odlíšiť, no je jasné, že spoločnosti patria do jednej rodiny.

Rebranding neobnáša len zmenu loga, ale aj celej vizuálnej identity – prezentácií, propagačných materiálov, informačných tabúľ či podpisov na konci odoslaných e-mailov.

Veríme, že nás vďaka tejto zmene budú verejnosť aj naši obchodní partneri vnímať ako modernú a pokrokovú spoločnosť, ktorá ale nezabúda na svoje korene. Pretože hoci sme zmenili vizuál, podstata ostáva rovnaká.

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovak Republic

tel: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 31 671 047
DIČ: 2020516861
IČ DPH: SK7020000273